Vers 8

Alle Sets dager ble ni hundre og tolv år. Så døde han.”

1 Mosebok 5:8

For dem som ikke har regnet ut summen enda, så forteller Moses oss her i dette verset at Set ble 912 år gammel. Adam ble, som nevnt tidligere, 930 år før han forlot denne verden. Set levde altså 18 år kortere enn sin fare, men det er for tidlig til å si at menneskene levde kortere liv etter hvert. Den eldste mannen i Bibelen var ikke født enda, og vi finner for det meste bare små variasjoner mellom de forskjellige patriarkene. Som tidligere nevnt er det bare tre av disse patriarkene som levde kortere enn 900 år, og en av dem døde ikke. Set hadde et langt liv, slik som de fleste andre på denne tiden.

Til tross for at Set levde lenge, så døde også han til slutt. Vi husker at døden kom på grunn av synden som entret inn i verden da Adam syndet. “Alle har syndet og står uten ære for Gud” heter det i Romerne 3:23. Dette betyr at vi i vår synd ikke kan tre fram for Gud, ettersom Han hater synden. Dette gjelder oss alle. “Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste” skriver Paulus (Romerne 3:10). Det gjelder oss alle! Ingen av oss kan tilfredsstille Guds krav uten at vi lar Kristus rense synden vår bort. Paulus skriver også at “Syndens lønn er døden” (Romerne 6:23). Bibelen forklarer klart for oss at synden er årsaken til at vi dør. Men siste delen av Romerne 6:23 sier “men Guds nådegave er evig liv i Kristus vår Herre.” Selv om våre fysiske legemer er nødt til å dø på grunn av arvesynden, så kan vi – dersom vi tar imot Kristus – få evig liv. Til tross for at vi tar imot Jesus som vår Frelser, så må vi likevel dø fysisk her på jorden. Vi er allerede født i synd, og vi vet med sikkerhet at vi skal dø en gang. Om vi lever 900 år eller 90 år – eller 9 år – så kommer vi alle til det tidspunkt når livene våre ender.


 

Advertisement
%d bloggers like this: