Ruth

FORFATTER

Ikke nedskrevet – noen foreslår Samuel.

DATO

Ruth, oldemorden til kong David,(som hersket cirka 1010 – 970 f.Kr.), levde antaklig rundt 1100 f.Kr.

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

Trofast svigerdatter avbilder Guds trofasthet, kjærlighet og omsorg.

DETALJER

Ruth, en hedensk kvinne, gifter seg inn i en jødisk familie. Når alle mennene i familien dør, viser Ruth sin lojalitet til son svigermor, Naomi, og blir hos henne og søker etter mat for holde dem i live. Når Ruth plukker opp bygg på markene til den rike Boas, han blir interessert i henne og beordrer arbeiderne sine å våke over henne. Naomi gjenkjenner Boas som hennes avdøde manns slektning og oppfordrer Ruth til å følge etter Boas som “sliektningsforløser”, en som gifter seg med en slektnings enke for å fortsette slktslinjen. Boas gifter seg med Ruth og starter en fremtredende familie.

SITATER 

“Dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.” (1:16)

UNIKT

Ruth, fra det hedenske landet Moab, gifter seg med en jødisk mann og blir oldemor til Israels største konge, David – og en stammor til Jesus Kristus.

HVA SÅ?

Vi kan stole på at Gud vol sørge for det vi trenger, når vi trenger det – og finne ut av livene våre på måter som er bedre enn hva vi noensinne kunne ha forventet oss.


 

Advertisement
%d bloggers like this: