Livets informasjon

LIVET BESTÅR AV MER ENN ALLE DE FYSISKE DELENE SOM JOBBER SAMMEN – DET KREVER INFORMASJONEN TIL Å FÅ ALLE DELENE TIL Å VIRKE. VITENSKAPSMEBB FORSTÅR ENDA IKKE HVOR DENNE INFORMASJONEN KOMMER FRA.

Å forklare livet krever mye mer enn den spontane regenrering av komplekse fysiske egenskaper, slik som de første DNA, celler, organer og hjerner. Livet krever også noe immaterielt – uendelige mengder med instruksjoner lagret i DNA. Dette er adskilt og uavhengig fra den fysiske verden, likevel er det like essensielt for alle typer liv.

Hvor kom all denne informasjonen fra? Så vidt vitenskapen vet kommer denne informasjonen fra allerede eksisterende informasjon. Så dette er et annet av de vanskelige puslespillene for Darwins evolusjon – og en av de mektigste bevisene som bekrefter den bibelske skapelseshistorien.

HVA ER INFORMASJON?

Så hva menes med informasjon? En kan ganske enkelt si at informasjon er en koseptuell, ikke-materiell entitet (noe som eksisterer) som formidler mening, som kan brukes til å lage noe, gjøre noe, eller kommunisere noe.

Det eneste stedet informasjon kan komme fra er en høyere kilde av informasjon. La oss si at du jobber som en dataingeniør. Dersom du ønsker å bygge et computersystem, så må all den informasjonen som inn i systemet komme fra en høyere kilde informasjon: en dataingeniør og en programvare ingeniør.

For å oppdage den høyere kilden til informasjon for hele universet vårt, så må vi se til Bibelen for å finne svarene. I Johannes 1:1 sier Guds Ord: “I begynnelsen var Ordet (Kristus“, og i Kolosserne 2:3I Ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skult til stede. Visdom og kunnskap inkluderer informasjon. Så, ifølge det kristne verdenssynet, eksisterte hver bit av informasjon før skapelsen, fordi den var skjult i Jesus Kristus.

I 1 Mosebok 1 og Salme 33 avslører Bibelen klart at Jesus talte universet Hans til eksistens gjennom Sitt Ord: all massen, all energien, og, selvsagt, all informasjonen.

All informasjonen eksisterte før skapelsen av det materielle universet og oppstod bare fra en ikke-materiell, bibelsk Gud (Johannes 4:24). Informasjonen er en fundamental, ikke-materiell entitet, adskilt fra masse og energi. Dette betyr at informasjonen ikke har noen materiell eller fysisk eksistens. Du kan ikke se den, røre ved den, lukte den eller smake den. Du kan ikke veie den på en vekt som en pose sukker og lagre det i kjøleskapet ditt. Likevel er den like virkelig som og er viktigere enn og mer kraft enn noen fysisk eller materiell entitet som eksisterer.

Andre viktige ikke-materielle entiteter eksisterer også. Først og fremst Gud. Andre er utvekster av informasjon som jeg liker å kalle informasjonens barn, inkludert logikk, matematikk, de vitenskapelige lovene, tanker, følelser, moral, sannhet, rettferdighet, kjærlighet, hat, intelligens og bevissthet, bare for å nevne noen. De aller viktigste og nyttige ting vi har i universet vårt har ingen fysisk eksistens, likevel bruker vi dem hele livet igjennom. Det samme gjeldre hver plante, hvert insekt, hver fugl og alle andre dyr som eksisterer.

INFORMASJONENS SPESIELLE TILKNYNING TIL MATERIEN

Fordi informasjon ikke er laget av materie, så kan ikke en stein inneholde eller skape informasjon. Interessant nok trenger en materiale for å lagre, bruke eller vise informasjon i vår verden: et ark for å vise nedskrevne ord, et skjema for å vise detaljene på designen til et Boeing 747, en DVD for å lagre sanger og filmer, DNA for å vise protein instruksjoner, og hjernen din for å vite hvordan å kjøre en bil.

Det er enkelt å demonstrere denne ikke-materielle egenskapen til informasjonen. For eksempel krever alle mobiltelefoner en computer som kjører et brukerprogram (informasjonen) for å kontrollere alle mobilens funksjoner. Dersom du veier telefonen, har den en bestemt vekt (si for eksempel 130gr). Dersom du sletter brukerprogrammet (milliarder at bits med informasjon), så har telefonen fremdeles samme vekt, men den er nå en helt ubrukelig masse av metall, silikon og plast.

Uten informasjon kunne ingenting i universet leve, fungere eller kommunisere. For eksempel, et Boeing 747 har over 6 millioner deler men kan ikke fly uten ikke-materiell og organisert informasjon. Anta at alle disse delene kunne bli produsert og satt sammen ved en tilfeldighet uten sjanse for tidligere kunnskap om aerodynamikk og prosjektering – disse delene ville ikke kunne fly. Enda mer informasjon er nødvendig for å gi brennstoff til maskinen og fly deg trygt fra Norge til Kina!

EN INTERESSANT KONKLUSJON

Alt dette ender opp i en interessant konklusjon: informasjon er et av de beste bevisene som motbeviser det evolusjonære, materialistiske verdenssynet og bekrefter det bibelske verdenssynet.

Forstå det at informasjon er i alt liv: det er lagret inni hver eneste levende celles DNA i planter, dyr og mennesker på jorden. Det er blåkopien som forteller hver celle hvordan å vokse, formere seg, og fungere. Det forklarer hvorfor du vokste opp med en menneskekropp istedenfor å bli en gulrot.

DNA er det mest kompliserte, intrikat organiserte computerprogrammet og database systemet som eksisterer. Det er også den mest kompakte lagringsmekanismen menneskene vet om. Spørsmålet er: hvor kom all denne informasjonen og programmeringen fra?

Evolusjonen stoler på uledet, tilfeldig og utilsiktede prosesser over millioner av år. Likevel har mutasjoner og naturlig utvelgelse aldri blitt bevist som definitivt bevis på å kunne legge til den genetiske informasjonen som kreves for å produsere liv. I beste fall kan de bare flytte rundt på allerede eksisterende informasjon. Faktum er at mutasjoner og naturlig utvelgelse ofte fjerner informasjon fra DNA.

Sekulære vitenskapsmenn må svare spørsmålet “Hvordan kunne et rent materialistisk system som evolusjonen legge til ikke-materiell informasjon til DNA computer systemet for å forandre en skapning til å bli en annen skapning?” Og “Hvordan fikk den første cellen informasjonen og kontrollsystemene som er nødvendige for å gi drivstoff til ‘maskinene’ dens og få dem til å fortsette å virke (metabolisme)?” Darwins evolusjonister har enda ikke klart å svare på disse spørsmålene.

Materielle entiteter kan ikke skape ikke-materielle entiteter. Hydrogen og stein kan ikke skape informasjonen som finnes inni DNA molekylene. I In the Beginning Was Information, av Dr. Werner Gitt, en anerkjent spesialt informasjonsteori, viste forfatteren at bare ikke-materielle entiteter (slik som Gud og menneskets ånd) kan skape ny informasjon. Dette gir veldig sterk støtte til det bibelske verdenssynet.

Så vi kan hvile komfortabelt i våre 747 og vite at intelligente skapninger bygget dem på en trygg måte fra høyt organisert og detaljert informasjon som Skaperen plassert i universet til vår fordel og Hans ære. Beviset på Guds visdom er i alt som er rundt oss, ikke bare i den fysiske verden, men i den ikke-materielle informasjonen som får livet til å fortsette.

Advertisement
%d bloggers like this: