Side nummer 5: Den gønne siden

Image result for green page

I dag skal vi se på den siste siden – den er grønn! Den gule siden minner oss om himmelen; den svarte minner oss om synd; den røde minner oss om Jesu blod; og den hvite minner oss om renhet. Hva tror du den grønne siden er ett bilde på? Hva tenker du når du hører fargen grønn? Jeg tenker på gress og grønne trær. Faktisk kan grønnfargen være ett bilde på alt som vokser.

Vi har sett på hvordan vi kan bli frelst – reddet – av Jesus på grunn av at Han døde på korset. Når vi kommer til Ham og angrer alt det onde vi gjør, så vasker Han vekk synden slik at vi får hvite og rene hjerter istedenfor skitne, svarte hjerter fulle av synd. Men Jesus sier at vi skal gro og vokse slik som Han ønsker at vi skal leve livene våre – snille og omtenksomme, og fortelle andre om Ham og hva Han har gjort for oss. Derfor er den femte og siste fargen i Boken uten ord grønn.

Image may contain: 3 people, people sitting

“Timoteus, kom her! Der er tid for å lese i Skriftene!” Disse ordene hørte nok Timoteus ofte fra moren sin da han vokste opp i Lystra. Skriftene som han leste var Det gamle testamentet, for Det nye testamentet fantes ikke på den tiden. Moren til Timoteus het Evnike, og hun fulgte det som Gud sa. Hun hadde valgt navnet hans med vilje, for Timoteus betyr “ære Gud”. Å ære noen betyr å snakke godt om noen og få de til å se bra ut. Når vi ærer Gud sier vi at alt det gode vi gjør er takket være Ham. Det er Han som får æren av det gode vi gjør.

Timoteus visste at fra det han hadde lest i Det gamle testamentetat Gud ville sende en Frelser til oss for å redde oss slik at vi kunne komme til himmelen.

Image may contain: 2 people, people standing

Timoteus fortsatte å lese i Skriftene da han ble voksen. En dag møtte Timoteus en mann som het Paulus som var en misjonær. En misjonær er en som drar rundt og forteller folk om Jesus og at Jesus døde på korset slik at vi kan komme til himmelen. Timoteus trodde det Paulus fortalte ham, så ble han en kristen. Han ba Gud om forlatelse for det onde han hadde gjort og ba Ham om å frelse – redde – ham.

Paulus visste at han en gang ville bli for gammel til å dra rundt og fortelle folk om Jesus. Derfor lærte han opp Timoteus slik at han kunne dra rundt og fortelle om Jesus også. Av og til forteller Bibelen at Paulus og Timoteus dro rundt sammen og fortalte om Jesus.

Image may contain: 2 people

Timoteus må ha vært begeistret over å ha kunne dradd rundt sammen med Paulus. Han visste at det ikke ville være lett. Mange hadde vært stygge mot Paulus fordi de ikke ville høre på hamn. Men Paulus og Tinoteus reiste trofast rundt og fortalte folk de gode nyhetene om Jesus. Mange trodde på dem, og det ble laget flere kirker der som de nye kristne samlet seg for å lære mer om Guds ord, slik at de kunne vokse sammen.

Senere ba Paulus Timoteus om å bli forstander i en kirke i byen Efesos. En forstander er den som er sjef i en kirke, slik som vi har prester i dag. De som bodde i den byen trengte at Timoteus lærte dem og hjalp dem å vokse i Herren. Det vil si – bli mer voksen og vite mer om Gud.

Image may contain: 1 person

Paulus fortsatte å oppmuntre Timoteus ved å skrive brev til ham. Vi har to av disse brevene i Bibelen. De heter første og andre brevet til Timoteus. I disse brevene kan vi lese hva Paulus sa til Timoteus for at han skulle vokse som kristen.

Fem av de viktigste tingene Paulus sa at Timoteus måtte gjøre var: (1) lese og adlyde Guds ord, (2) snakke med Gud i bønn hver dag, (3) fortelle andre om Jesus, (4) leve ett rent liv for Gud, og (5) tilbringe tid med andre kristne.

No automatic alt text available.Image may contain: shoes

Dersom du er en kristen ønsker Gud at du skal vokse som en kristen. Det gjør vi ved å følge de fem rådene som Paulus ga Timoteus. Du kan kanskje huske dem dersom du går gjennom dem og teller fingre mens du gjør det. Når vi gjør dette vil vi få vite mer om Gud, være nærmere Gud og være i stand til å leve slik Gud ønsker vi skal leve.

Dette er slutten på Boken uten ord. Jeg håper du vil klare å huske den, for den er veldig viktig!


 

Advertisement
%d bloggers like this: