Dag 16: Turbulens

Les Jesaja 54:11-17

Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.

Jesaja 40:31

Mange nordamerikanske indianerkulturer setter en høy pris på ørnefjær. De bruker ofte disse fjærene i seremoniene deres og inkorporerer dem i legendene sine. En enkel fjær ble trodd å gi stor kraft til den som bar den.

Dersom man ser bort fra indianerlegendene, så er ørnefjær et av skapelsens undre. Ørner har nesten 7000 fjær. Alle er lette i vekt, ekstremt sterke, og ultrafleksible. Ørnene sprer ikke bare halefjærene sine for å få full effekt av oppdriften: de bruker også halene sine til å kontrollere banen sin når de stuper ned mot et bytte. Tuppene på vingefjærene deres er koniske slik at når en ørn prer vingene sine helt ut, så er tuppene spredt vidt ut. Dette hjelper med å redusere turbulens når luften passerer over enden på vingene.

Ørner er ikke de eneste skapningene som ønsker å unngå turbulens så ofte som mulig. Få mennesker lengter etter eller ber for turbulente liv og humpete forhold til andre mennesker. Satan, der imot, elsker å få oss ut av balanse, å lage en røre av omstendighetene rundt oss. Sagt på en annen måte; vi er alltid i en åndelig kamp. Vi er bare ikke alltid klar over det.

Jesaja 54:11 beskriver Jesaja Guds folk som “Du hjelpeløse og forblåste“. Legg merke til kontrasten mellom 54:14 og 54:15. I 54:14 lover Herren å grunnlegge oss – standhaftig og sikker – i vår identitet som Hans barn, lang borte fra skrekk og undertrykkelse. I 54:15 minner Han oss på  a til og med når noen lager problemer for oss – særlig vår erkefiende, Satan – så trenger vi ikke å bekymre oss om vanskelighetene våre kommer fra Gud eller at Han har bestemt seg for å straffe oss i et anfall av harme eller på et innfall. “Se, om noen angriper, kommer det ikke fra meg. Den som angriper deg, skal falle for din hånd,” leser vi.

Eller som Jesus sa det i Johannes 16:33: ” I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!”

TENK PÅ: Hvor finnes det turbulens i livet mitt eller forholdene mine med andre mennesker i dag? Hva kan jeg si i bønn for å roe dette ned? Hva annet kan jeg gjøre?

BE: Herre, i denne verden har jeg hatt trengsel… I dag blir jeg kastet rundt i vinden… Vær så snill…


 

Advertisement
%d bloggers like this: