19 mars: Overvinn det onde med godhet

“La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!”

Romerne 12:21

For en mektig, presis uttalelse dette er! Med bare noen få ord summerer Paulus opp oppdraget i den kristne levemåten.

For det første, “ikke la det onde overvinne deg!” Der er tusen forskjellige måter Satan kan rive ned våre kristne vitnesbyrd på. Det kan være en fristelse til seksuell synd, en tendens mot fortvilelse, eller en disposisjon for sinne, eller en lengten etter personlig forfremmelse eller anerkjennelse.

Men for alle fristelsene som møter deg er kuren den samme, enkle befalingen: ikke tillat ondskapen å overvinne deg. Stå fast i Herren og i kraften fra Hans styrke. Ikke gi opp; ikke bli oppblåst; ikke la stoltheten eller lystene dise eller smerten din overvelde deg.

Og, for det andre, “overvinn det onde med det gode“. Den kristne posituren er ikke defensiv. Vi skal være vinnere, ikke bare overlevere. Vi skal ikke bare slutte med å gi opp kjempingen mot synden, vi skal motvirke synden i verden ved hjelp av våre gode liv og gode oppførsel. Vi skal overvinne det onde.

Hvordan kan vi gjøre det? Ikke ved å bekjempe ild med ild, men heller ved å overvinne det onde med det gode. Der finnes ingen annen måte å suksessfullt bekjempe det onde i verden. Vår Frelsers godhet må bli reflektert i de gode ordene og gjerningene til Hans folk. Dess mer Hans godhet blir vist frem, dess mer mister synden sin styrke og diskresjon.

Ikke bli overvunnet av synden; men overvinn heller synden med Guds godhet.

Advertisement
%d bloggers like this: