14 september: Motstå fristelser

“Min sønn, følg ikke syndere om de lokker deg,”

Salomos ordspråk 1:10

Baksiden av å jage etter visdom er å unngå tåpelighet. Å løpe mot Herren betyr nødvendigvis å skynde seg bort fra egoistiskem kortsiktige sysler. Vi ksn ikke be ekte at vår himmelske far skal “frelse oss fra det onde” dersom vi ikke forsøker å unngå personlig fristelse fra synden.

Der er forskjellige måter du kan bli lokket til å synde. Det kan være at du ønsker å passe inn eller høre til, du kan bli skremt av en strekere personlighet, du kan se et løfte om personlig avansement. Lokkingen kan komme som en velmenende, men tåpelig, likemann som tilbyr råd som er motstridende til Guds Ord.

“Syndere… om de lokker deg…” Legg merke til at vi ikke skal være bekymret over fallgruvene og manglene som andre har. Det som lokker andre til å synde er kanskje ikke noen fristelse for deg. Men her er det livsviktige prinsippet: Uansett hvilken synd som lokker deg, så må du ikke samtykke til å gjøre den.Det er ikke nok å trøste deg med det faktum at du ikke har begått den samme synden som noen andre har falt for.

Samme hvilke mangesidige fristelser til å synde du enn møter, så er her en enkel, direkte formaning — ikke tillat det. Selv om andre lokker deg til å synde, så kan de ikke tvinge deg til å synde. Vi kan aldri si at noen andre “fikk meg til å gjøre det”.Når du føler synden dra i deg, så må du ikke samtykke til dens forlokkende invitasjon.

Sett sinnet ditt, ved Guds nåde, til å si “nei” til alle Satans angrep, og la deg bevisst etterkomme Kristi krav til ditt liv.


 

Advertisement
%d bloggers like this: