Melkeveien – mye større enn vi trodde

Image result for milky way bigger than thought

Etter resultatene fra en ny studie ser det ut som den antatte størrelsen av vår Melkevei trenger å justeres – oppover.

Det har lenge vært vanlig å lese at Melkeveiens antatte diameter va omtrent 100,000 lysår. – i den senere tid opp til 160,000 lysår. 100,000 lysår er allerede massivt – ca 950 kvadrillioner km eller 050 fulgt av fenten nuller. Det betyr at dersom en kunne reise med lysets hastighet, c (i følge de fysiske lovene kan ingenting bevege seg raskere enn dette), så ville det det ta 100,000 år å reise fra den ene siden til den andre.

Det nye studiet beregner størrelsen på galaksens disk å være dobbelt så stor – 200,000 lysår bred. Og likevel er dette mindre enn et nålestikk i det hele, vide universet.

En vanlig skeptisk protest gjelder hvordan lyset kan ha nådd oss fra fjerne galakse på under 6,000 år. Det er viktig å huske at et lysår måler distanse, ikke tid. Og de samme vitenskapelige prinsippene som dikterer c som universets fartsgrense – Einsteins relativitet – varsler oss også om den eksperimentalt beviste virkeligheten av tidsutviklingen når fart og/eller tyngdekraften forandres.

Dette fører med seg interessante muligheter for hvordan det var nok “tid” for det fjerne stjernelyset å nå jorden på en kort stund uten noen logiske motsigelser. For et godt sammendrag av hva kreasjonister tenker om dette, så kan du se på Kapittel 5 i The Creation Answers Book.


 

Advertisement
%d bloggers like this: