4 mars: Johannes misjonsuttalelse

“Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.”

Johannes 20:31

Johannes gir oss her hans misjonsuttalelse for hans evangelium — formålet med Johannes evangelium.

For det første er formålet med evangeliet å opphøye og proklamere at “Jesus er Messias, Guds Sønn“. Etveret budskap som påstår å være Bibelens gode budskap, men ikke inneholder denne erklæringen, er ikke det sanne evangelium.

Kjernen av evangeliet er ikke — som mange forsøker å gjøre det til — menneskehetens verdighet, veldedige handlinger med tjeneste, eller til og med løftet om himmelen. Evangeliets knutepunkt, som alle buskapene stammer fra, og som holder det i et riktig perspektiv, er helligdommen og æren til Jesus Kristus.

Likevel gjelder de gode nyhetene deg. Sannheten om at Jesus er Guds salvede og perfekte Sønn, som kom for å dø i stedet for Hans folk og betale for deres synder. Men Johannes skrev disse ordene, ikke bare med det formål å gi videre fakta om Jesus, men for at disse fakta skulle påvirke oss.

Tingene som Johannes så omsorgsfullt og vakkert skrev ned, er skrevet med dette formålet: “for at dere skal tro… og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.” Intet kunne være viktigere!

Har du lest Johannes evangelium? Tror du påstandene hans om Jesus? Har du trodd på Jesus Kristus, at ved å tro på Ham kan du få liv i Hans navn?


 

Advertisement
%d bloggers like this: