Er naturlig utvelgelse i konflikt med skapelsen?

Image result for natural selection

Tror du på naturlig utvelgelse? Tror du på at dyr og planter kan forandre seg? Dersom du tro på skapelsen er det meget mulig ar du vil få et spørsmål som dette. Ung-jord kreasjonistenes syn har blitt så baktalt i populærkulturen at mange tror at kreasjonistene benekter grunnleggende fakta om livet.

Gjør de? Er naturlig utvelgelse et faktum, eller er det en fantasi oppdiktet av Charles Darwin? Burde Bibel-troende kristne forkaste forandring i naturen som en løgn?

Dessverre baserer mange som ikke tror på skapelsen svarene på disse spørsmålene på utdaterte syn på kreasjonistisk tankegang. Dersom du konsulterer moderne lærebøker i biologi eller populære bøker om evolusjon vil du trolig finne en beskrivelse av kreasjonisten som er eldre enn 150 år. Moderne holdninger mot skapelsen er alt annet enn moderne.

Feilaktig tankegang om arter

Grunnen til denne misforståelsen går tilbake til 1700-tallet. I 1735 ga Carl Linnaeus oss den formelle vitenskapelige beskrivelsen av livet – det binomiale systemet av klassifisering (slekt og art). Når vitenskapsmenn bruker terminologien arter i dag, bruker de Linnaeus sitt konsept. Siden Linnaeus sitt konsept av arter bare er noen få hundre år gammel, så er den formelle vitenskapelige diskusjonen om opphav like nylig.

1700-tallets forklaring av plantenes og dyrenes opprinnelse blir reflektert av den spirende vitenskapen på den tiden. For eksempel, når Linnaeus offentliggjorde det tiende opplaget av hans klassifiseringsordning i 1758, kjente han til færre enn 200 arter med pattedyr. I dag kjenner vi til over 5,400. Kjennskap til den biologiske verden var ekstremt begrenset i Linnaeus dager.

Til tross for denne mangelen begynte pre-Darwinistiske vitenskapsmenn å se mønstre de trodde kunne hjelpe å forklare opphavet til planter og dyr. De noterte at dyrene var godt tilpasset miljøet de levde i. For eksempel hjalp isbjørnens tykke hvite pels og kamuflasje dem i iskalde, snøfylte Arktis. Lengre sør, i de amerikanske Rocky Mountains, er bjørnenes pels svart, ikke hvit. Igjen ser kamuflasje ut til å være grunnen til dette mønsteret. Arter som er gode passer i deres naturlige miljø. Faktum er at arter ser ut til å være designet for miljøet de lever i.

Det synes pålydende at denne observasjonen av “design” har to innlysende applikasjoner. For det første er artene designet for habitatet de bor i, og det synes som om de alltid har vært på disse lokalitetene. For det andre, dersom hver individuell art alltid har vært på sin nåværende lokalitet og passer godt der, så kommer ikke dens spesifikke kjennetegn fra en universell felles forfar på en annen lokalitet. Istedenfor kan det se ut som om en mester Designer plasserte dem på sine respektive lokaliteter i begynnelsen – som ytterligere indikerer at hver art er urelatert til andre.

Charles Darwin tilbakeviste denne populære (og ukorrekte) synet av artenes opprinnelse – at arter ble skapt adskilte og forskjellig fra andre arter. Siden Darwin erstattet teorien til kreasjonistene i hans dager basert på tilpasning, naturlig utvelgelse og biologisk forandring. Det er lett å se hvorfor stereotypen at “kreasjonister tror ikke på biologisk forandring” har blitt opprettholdt.

Bibelen og artenes opprinnelse

Men moderne kreasjonister tror veldig forskjellig fra kreasjonistene i 1859. Vi avviser ideen om at artene alltid har vært på sine nåværende lokaliseringer. Og vi gjenkjenner at mange artet er i slektskap med hverandre.

Hvorfor? Hva har forandret seg siden 1859? La du merke til at 1700-tallets syn ikke var basert på noen spesifikke Skriftsteder? Faktum er at de fullstendig ignorerte hva Bibelen sier spesifikt om spredningen av dyr på jorden.

Hva sier så Bibelen spesifikt om artenes opprinnelse? Siden Bibelen var skrevet tusenvis av år før Linnaeus, inkluderte den originale hebraiske og greske grunnteksten ordet arter. Istedenfor dokumenterer 1 Mosebok 1 at Gud skapte skapningene etter deres slag, ikke art. i 1 Mosebok 6 beordret Gud Noah å ta et hundyr og et hanndyr av hvert landdyr som puster luft etter sitt slag inn på arken. 1 Mosebok 7 forteller oss hvorfor – for å fylle jorden på ny etter syndefloden.

Disse sporene foreslår at slag kan bli identifisert som formeringen av to individer. Dersom de lykkes med å få avkom, så er de del av samme slag.

Vår nåværende kunnskap til suksessfulle krysninger av dyr indikerer at slag og art ikke er det samme. Faktum er at det neste og høyere nivået av klassifisering i Linnaeus sitt system – slekt – ser heller ikke ut til å være helt identisk med slag. Istedenfor synes nivået av familien i beste fall å være omtrentlig. For eksempel, alle kattearter – løver til huskatter – tilhører samme familie. De er del av samme slag.

Denne konklusjonen har dype implikasjoner. Siden Noah tok bare to katter om bord på arken, så må de over 30 forskjellige katteartene som vi har i dag ha blitt dannet etter syndefloden. Hvordan? Gjennom tilpasning, naturlig utvelgelse og biologisk forandring. Dette er synet til den moderne kreasjkonisten.

Betyr dette at kreasjonistene er enige med Darwin? Vel, dersom de gjenkjenner at naturlig utvelgelse samstemmer med Darwin, så er svaret ja. Gud designet skapninger med fantastiske evner til å tilpasse seg forskjellige miljøer ettersom de spredte seg over jorden. Arter kan forandre seg; faktum er at de kan gjøre det ganske hurtig. Men et slag kan ikke forandre seg til et annet slag.


 

Advertisement
%d bloggers like this: