Del 8: Hurtig gjenoppretning av dyreliv

Det vulkanske utbruddet som flatet 600 km2 med skog begravde også alle de lokale dyrene i damp, stein og gjørme. Hvor lang tid ville det ta før skogen igjen ville bli fylt av dyr i bærekraftig størrelse? Tidligere teorierom økologisk rekkefølge antok at det kunne ta et århundre eller mer. Likevel ble det overraskende nok rapportert at flere dyreslag hadde returnert og reetablert seg ved Mount St. Helens innen et tiår, og de har vokst i antall siden.

De første kolonistene spredde seg hurtig fordi det var så få jegere, prasitter og sykdomsspredende organismer  i området etter utbruddet. Reproduksjonen gikk til himmels. For eksempel utløste de sikre forholdene en biologisk forandring i hun elgen som begynte å få tvillinger eller triplinger hvert år istedenfor den valige raten av en kalv per år.

Denne prosessen gikk imidlertid ikke alltid så glatt. Etter som de jaktende dyrene og sykdomsratene steg, så ble noen dyrearter eliminert for så å komme tilbake senere igjen, og da for å bli.

Leksjon om katastrofer

Økologer er målløse over hvor hurtig dyrene har kommet tilbake til Mount St. Helens. En av de største leksjonene er innvirkningen av “biologisk arv”. Dette referer til organismer som var skjermet fra de verste virkningene fra utbruddet. Små pattedyr og amfibier ble gjemt i dype sprekker, hull eller snøfonner. Flesteparten av de 15 innfødte typene av frosker, padder og salamandere overlevde i egg eller rumpetroll stadier, beskyttet i vann eller av naturlige barrierer. De som overlevde var i stand til å utnytte fordelen av begrensede ressurser fordi de hadde et mangfold av mat vaner: plante etere, kjøtt etere, insekt etere, og åtseletere.

Dyr på grensen av utbruddets sone og utenfor imigrerte tilbake så snart forholdene tillot det. Biologer ble spesielt overrasket over hvor “utrolig mobile” sma pattedy var, de reiste over stor åpne distanser for å nå vegetasjons “øyer” hvor plantene hadde begynt å gro. Konvensjonell teori antok at de trengte å følge “korridorer” for å komme fra sted til sted, men til og med de minste dyrene kunne gå over enorme trakter med øde land uten noe problem.

Alle de store pattedyrene som hadde dødd ut i eksplosjonen – elg, dådyr, fjellgeit, amerikansk svart bjørn, og puma – returnerte raskt. Elgenes hover hjalp med å bryte opp jorden, og avføringen hjalp med å spre frø og nøringsstoffer. Alle dyrene arbeidet sammen på forbausende måter til å gjenopprette miljøet, og uten at de var klar over det.

Anvendelse til skapelsesmodellen: Biologisk “arv” og øyer

Kan faktorer som tillot en hurtig tilbakeføring av dyrene til Mount St. Helens indikere hvordan dyrene fylte jorden etter syndefloden? Det synes klart at Gud skapte dyrene slik at de kunne entre en ødlagt region hurtig og reetablere et fullt fungerende miljø. Vi beskriver overlevende etter er katastrofe  som “arv”. Mange typer planter og små skapninger kan ha overlevd syndefloden på flytende vegetasjon, og etablert vegetasjons “øyer” rundt omkring på jorden (som for eksempel olivenbladet som duen fant). Fugler og raskt bevegende, hurtig produserende små landdyr kunne spre seg rundt planeten med rekord fart, rotet i jorden og spredd frø, men større dyr kom like bak dem. De følgende tiårene produserte ville svingninger da noen av skapningene ble utryddet og andre flyttet inn, til miljøet ble stabilisert. Det er hva vi finner i miniatyr forn ved Mount St. Helens i dag.

Akkurat som Gud utvalgte Noah, så visste Han viktigheten av biologisk “arv” da Han beskyttet en mengde luft pustende dyr på Arken. Han designet dem til å respondere på det forandrende landskapet, dra over lange distanser, og fylle jorden på ny. Og aller viktigst; disse miljøene ville opprettholde Noahs familie intil Gud kunne forsørge Hans største demonstrasjon av nåde gjennom deres etterkommer, Jesus Kristus.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: