Magi’ene

Relatert bilde

Matteus 2:1-12

“1 Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» 3 Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. 4 Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. 5 «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten:
6 Du Betlehem i Juda land
er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda.
For fra deg skal det komme en fyrste
som skal være hyrde for mitt folk Israel.»
7 Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. 8 Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» 9 Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. 10 Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. 11 De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. 12 Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.”

INTRO: Hvem var de vise menn fra østerland vi leser om? Var de magiske? Tryllekunstnere? Konger? Astronomer eller astrologer? Og var de tre stykker?

 v. 1-2 ENTREEN TIL MAGI’ENE

I. Bethlehem er en liten by ca 9 km sør for Jerusalem.

 • Betlehem betyr “brødets hus”
 • Dette var der Jakob begraavde Rakel
 • Dette er hvor Ruth møtte og giftet seg med Boaz
 • Dette er hvor David jobbet som gjeter
 • Betlehem er også kalt “Davids by”
 • Mika 5:1

“Du, Betlehem, Efrata,
minst blant slektene i Juda!
Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.
Hans opphav er fra gammel tid,
fra eldgamle dager.”

II. Kong Herrodes = Herodes den store

 • Herodes var en edomitt (ett folk fra fjell- og ørkenområdet sør for Juda, som tilbad guden Kos)
 • Herodes var en stor hærfører
 • Herodes har stått for byggingen av mange bygninger i Juda og Israel
 • Han bygget Masada fortet
 • Han var ond og hensynsløs, sjalu, mistenksom og redd for stillingen sin
 • Han fengslet de mest anerkjente borgerne
 • Ble kalt “Jødenes konge”
 • Matteus 2:16

“Da Herodes forsto at vismennene hadde narret ham, ble han rasende. Han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og omegn som var to år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hadde fått vite av vismennene.”

III. Magi’ene

 • Legenden sier at dette var tre personer som het Casper, Baltazar og Melkior
 • De er sagt å representere Noahs tre sønner, hvorav en var etiopier
 • Vi vet ikke med sikkerhet hvor mange de var, hva de het, hvordan de reiste til Betlehem eller hvilket land de kom fra
 • De tilhørte sannsynligvis en preste-politisk klasse fra Det parthiske riket, en kulturell bakgrunn fra Det gamle Iran
 • De oppstod på det 7. åprhundre f.Kr. som en stamme av Det Mediske riket ( i Messopotsmia)
 • De var trolig semitter, avstammet fra Noahs sønn Shem
 • Eller de kan ha kommet fra Ur i Kaldea (slik som Abraham)
 • Dette var et nedarvet presteskap innenform stammen
 • De ble raskt kyndige innen astrologi og astronomi
 • De er forbundet med enkelte okkulte handlinger som trolldom og drømmetolkning
 • det er derfora vi har fått ordene “magi” og “magiker” (trylklekunstner)
 • I det 6. århundre f.Kr. Ble de forbundet med Zarathustra (den mystiske personen som oppfant Zoroastrisme) og Ahurda Mazda (den skapende og livgivende guddommen i Zoroastrismen) – avguder, men monoteistiske sådann
 • Darius den store etablerte Zoroastrismen som den offentlige religionen i Persia
 • Jfr. Daniel 6:8, 12, 16 Er “de vise menn” = Magi?

“Alle ministrene, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne har holdt råd og er blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med et strengt påbud om at enhver som i tretti dager ber en bønn til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen.”

” Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud.”

“Igjen stormet mennene inn til kongen og sa til ham: «Konge, glem ikke at det er medisk og persisk lov at ikke noe påbud som kongen har gitt eller noen forordning som han har utstedt, kan kalles tilbake.»”

 • Jfr. Esther 1:19: Er “lovene i Persia og Media” bygget på Magi lære?

“Dersom kongen finner det for godt, så la det gå ut et kongsord, og la det bli skrevet inn i lovene i Persia og Media, så det står urokkelig fast at Vasjti aldri mer skal vise seg for kong Xerxes, og at kongen skal gi hennes rang som dronning til en annen kvinne som er bedre enn hun.”

IV: Stjernen

 • Vi blir ikke fortalt hva den var
 • En teori er at det var Juspiter, planetenes konge, men dette ville ikke være noe nytt eller oppsiktsvekkende
 • En teori er en kombinasjon av Jupiter og Saturn som danner tegnet av en fisk (et kristent symbol)
 • En teori er an lavthengende meteor
 • En teori er en uberegnelig komet
 • En etori er en indre visjon av skjebnesstjernen
 • En teori er at det var en supernova
 • En teori er at det var Shekinahs herlighet

De vise var glade

Herodes var bekymret

v. 3-8 HERODES AGITASJON

Herodes reaksjon:

 • Han satt på en kruttønne
 • Han hadde politisk trussel fra øst
 • Det Parthisk-Persiske riket var veldig likt Det romerske senatet
 • Hele Jerusalem var også bekymret…
 • Herodes fryktet for tronen som egentlig ikke var hans

Overprestene

 • Var av Levis stamme
 • Var etterkommere av Aaron
 • Var lik Magi’ene på flere måter
 • Var høyestepresten og Sanhedrin

v. 9-12 MAGI’ENES TILBEDELSE

Stjernen var ingen ordinær stjerne

 • Den beveget seg, så stod den stille
 • Den stoppet over huset der Jesusbarnet var

De falt ned og tilba

 • Gud hadde ledet dem dit
 • De tilba Jesus, ikke Maria og Josef
 • De kom med gaver
 • Gull: det mest dyrebare av metaller, passende for kongelige og for Gud
 • Røkelse: dyrt, velduftende røkelse til velbehag
 • Myrra: Perfyme, brukt for begravelser, blandet med vin er det bedøvelse

HVA KAN VI LÆRE FRA MAGI’ENE?

 1. Vi burde la Gud lede oss
 2. Vi burde bøye oss ned for Jesus
 3. Vi burde ha gaver til Jesus

 

Advertisement
%d bloggers like this: