Dag 17: Vinden under vingene mine

Les Salme 18:1-19

“…de løfter vingene som ørnen…”

Jesaja 40:31

Når solen varmer opp de ujevne overflatene av jordens daler og bakketopper, så danner det stigende strømninger av varm luft kjent som termikk. Ørnene og andre fugler bruker disse som en type super-motorvei. En ørn som rir på toppen av en stilk strømning trenger ikke å slå vilt med vingene for å holde seg flyvende. Den kan gli lett og tilsynelatende uten anstrengelser høyt over jorden.

En populær sang som både kristne og andre radiostasjoner har spilt i årevis har et refrain som sier “You are the wind beneath my wings”. Der hersker ingen tvil om at svevende rovfugler – spesielt ørner og hauker – har inspirert sangens forfatter

Til hvem ville du synge den sangen dersom du kunne?

Salme 18 tegner et kraftig bilde av Herrens oppløftende, beskyttende omsorg. I den ser vi en personlig Gud som tar en personlig interesse i de vanskelige situasjonene til barna Hans. Salmisten møter turbulens i livet – i dette tilfellet sammenlikner han det med strømningene av en brusende fjell elv (Salme 18:5-6, 17).

Turbulensen truer med å drepe ham, og han kan ikke hjelpe seg selv; fiendene og problemene hans ligger utenfor hans personlige mulighet til å håndtere (18:18).

Herren – Han som får gode ting til å skje, Han som alltid holder løftene Sine – hører ropene til barnet Sitt (18:7). Han rir på Hans vredes tordenskyer (18:8-16) og redde Sin sønn (18:17-18). Snappet ut fra dødens gap eksploderer salmisten i et utbrudd av lovprisning (18:2-3):

Herre, du min styrke, jeg har deg kjær.
Herren er mitt berg og min borg og min befrier,
min Gud er klippen der jeg søker tilflukt.
Han er mitt skjold og min frelse,
min styrke og mitt vern.

Vi nye testamentlige troende forstår enda bedre enn salmisten den ultimate utredningen som disse inspirerte ordene refererer til. Vi har sett Jesus lide gjennom en ildstorm av Guds vrede som vi har fortjent på grunn av syndene våre. Ved tro på Ham, kan vi leve trygt; vårt forhold hviler på en berggrunn av Guds betingelsesløse kjærlighet for oss. Han har reddet oss fra synden og Satan, helvete og evig død.

Nå kan vi med selvtillit kalle på vår Frelser-Gud når vi trenger hjelp i alle livets problemer, velvitende om at Han vil høre på oss og hjelpe oss!

TENK PÅ: Hvordan ville jeg “gripe dagen” og dens muligheter akkurat nå dersom jeg visste med absolutt sikkerhet at Herren var på min side?

BE: Herre, Du løper ivrig til for å redde meg… Jeg priser Deg… Jeg ber Deg…


 

Advertisement
%d bloggers like this: