Viktigheten av vers 1

I vår moderne tid er det mange som ikke tror på de første elleve kapitlene i Bibelen (1. Mosebok 1-11). De kan ikke tro på disse kapitlene fordi de gir en annen historie om verdens begynnelse enn den de har hørt på skolen, på TV, i blader og aviser, og i filmer.

Som tidligere sagt, når vi leser 1. Mosebok 1:1 så blir vi testet åndelig. Tror vi at det hele startet med at Gud skapte himmelen og jorden? Mange sier nei. Det går imot det som ateister og evolusjonister tror på. Ofte blir vi fortalt at evolusjonen er “bevist”, og at vi som tror på skapelsen ikke forstår eller godtar evolusjonen. Strengt tatt er evolusjon ikke en teori en gang. En teori er noe man kan teste gang på gang. Du kan ikke teste noe som har skjedd i fortiden. Selv om du kunne klare å produsere liv i et laboratorium (har ikke skjedd ennå), så beviser ikke det at dette har skjedd i fortiden. Vitenskaplig sett er evolusjons-teorien bare en hypotese, men en populær en sådann.

Men viser ikke vitenskaplige tester at jorden er milliarder av år gammel? Et stort flertall tror dette og hevder dette, men det kan ikke bevises vitenskaplig. La meg illustrere det med denne historien her: En evolusjonist og en kreasjonist stod og så utover Grand Canyons. Da utbryter evoulsjonisten “Wow! Er du klar over hvor lite vann og hvor mye tid det tok å lage Grand Canyon?” Kreasjonisten stirrer en stund til. Så utbryter han “Wow! Er du klar over hvor mye vann og hvor lite tid det tok å lage Grand Canyon?” Beviset er det samme, men de to mennene hadde to forskjellige fortolkninger av materialet. Evolusjonisten støtter seg på antakelser som går ut ifra at det tar lang tid å lage daler, ofte ved langsomme isbreer som ruller frem og tilbake over landskapet. Kreasjonisten støtter seg på forståelsen av en ung jord. Han vil ganske sikkert peke på Mount St. Helens hvor nye daler og et mini Grand Canyon ble dannet på veldig kort tid – mens vitenskapsmenn så på.

Det er mye jeg kunne si om dette emnet. Det er tilstrekkelig å si at jeg er en kreasjonist og tror bokstavelig på Bibelen. Jeg tror også  at det er mange vitenskaplige funn som støtter teorien om en ung jord. Min studie av 1. Mosebok bygger imidlertid på en bokstavelig fortolkning av den hebraiske teksten som jeg her skriver ned translitterert (med våre bokstaver) ettersom hverken jeg eller dere er helt stå i det hebraiske alfabetet.

Henry M. Morris skriver i sin innledning til 1. Mosebok 1 om viktigheten av 1. Mosebok 1:1. Der står som kjent “I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.” Morris sier at dette har stor betydning for oss.

1. Det motsier ateisme fordi Gud skapte jorden.

2. Det motsier panteisme fordi Gud er oversanselig overfor det som Han har skapt.

3. Det motsier polyteisme fordi en Gud skapte himmelen og jorden.

4. Det motsier materalisme fordi materien hadde en begynnelse.

5. Det motsier dualisme fordi Gud var alene da Han skapte.

6. Det motsier humanisme fordi Gud, ikke mennesker, er den ultimate realiteten.

7. Det motsier evolusjonisme fordi Gud skapte verden.

Med alt dette i boks er det på tide å starte med 1. Mosebok 1:1

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: