20. Bli i min kjærlighet

Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!”

Johannes 15:9

Bli i min kjærlighet — Vi snakker om et menneskes hjem som dets tilholdssted. Vårt tilholdssted, vår sjels hjem, burde være Kristi kjærlighet. Vi er ment å leve våre liv der., å være hjemme der heledagen — dette er hva Kristus mener at livet vårt burde være, og kan være ved Kristi kraft. Vår evige vedvaring i Vintreet skal være en vedvaring i Hans kjærlighet.

Du har antakelig hørt eller lest om det som kalles det høyere eller det dypere livet, det rikere eller det fullere livet, om livet som er rikelig. Og du vet trolig at noen har fortalt om en fantastisk forandring, hvor deres liv med kontiuerlige feiltak og snubling har blitt forvandlet til en veldig velsignet erfaring av å være holdt og stryrket og gjort overmåte glad. Dersom du ville spurt dem om hvordan de fikk denne store velsignelsen, så ville mange av dem fortelle deg at det ganske enkelt var dette, at de ble ledet til å tro at denne vedvaringen i Kristi kjærlighet var ment som en realitet, og at de ble gjort villige til å gi opp alt for den, og så gjort itand til å stole på Kristus og og gjøre det sant for dem..

Faderens kjærlighet til Sønnen er intet sentiment — det er et guddommelig liv, en evig energi, en uimotståelig kraft! Den bar Kristus gjennom livet og dødens grav. Faderen elsket Ham og levde inni Ham, og gjorde alt for Ham. Så Kristi kjærlighet for oss er in uendelig, levende kraft som vil virke i oss alt som Han ønsker å gi oss. Svakheten i være kristne liv er at vi ikke tar oss tid til å tro at denne guddommelige kjærligheten virkelig fryder seg i oss, og vil besitte og virke i oss alle. Vi tar oss ikke tid til å se at Vintreet bærer greinen helt og holdent, og virker alt i den helt fullstendig. Vi strever når vi forsøker å gjøre på egen hånd hva Kristus alene kan utføre — og kjærlig ønsker å gjørre for oss.

Og dette er hemmeligheten vi snakket om, og begynnelsen på ett nytt lit, når sjelen ser denne evige kjærligheten som er villig til å gjør alt, og gir seg selv helt for det. “Bli i min kjærlighet!” Å tro at at det er mulig for oss å leve fra øyeblikk til øyeblikk, å tro at alt som gjør det vanskelig eller umulig vil bli overvunnet av Kristus selv — å tro at Kjærlighet virkelig betyr en uendelig lengting etter å gi seg selv helt til oss og aldri forlate oss — og i denne troen kaste oss selv på Kristus om å virke i oss. Dette er hemmeligheten til det kristne livet!

Og hvordan kan vi oppnå denne troen? Vend deg bort fra det synlige dersom du vil se og eie det usynlige. Tilbring mer tid med Jesus, stirr på Ham som det himmelske Vintreet, lev i Faderens kjærlighet, ønsk å leve i Hans kjærlighet. Vend deg bort fra deg selv og dine forsøk og din tro, dersom du vil ha et hjerte fylt med Ham og sikkerheten i Hans kjærlighet. Vedvare betyr å gå ut fra alt annet, å oppta ett sted og forbli der. Kom vekk fra alt annet og fest ditt hjerte til Jesus og Hans kjærlighet, slik at kjærligheten vil våkne opp troen din og styrken i den. Oppta deg selv med den kjærligheten, tilbe den, vent på den! Du kan være sikkervpå at den vil strekke seg ut mot deg, og gjennom dens kraft ta deg opp til deg selv som ditt tilholdssted og ditt hjem.

Å, Herre! Bli i min kjærlighet! Herre Jesus, jeg ser det! Det var Din vedvaring i Din Fars kjærlighet som gjorde Deg til det sanne Vintreet — med Din guddommelige fylde av kjærlighet og velsignelse for oss! Å, at jeg kunne, som en grein, vedvare i Din kjærlighet, slik at dets fylde vil fylle meg og oversvømme alt rundt meg!


Advertisement
%d bloggers like this: