Eldgamle superkontinenter

Bilderesultat for ciclo supercontinental

De fleste elever eller studenter har i dag trolig kommet over illustrasjoner som den avbildet ovenfor. De hevder at jordens tektoniske plater har beveget seg langsomt i millioner av år og var tidligere ett stort superkontinent.

Vi trenger å starte forsiktig med Bibelen for å unngå feilaktige antagelser. Bibelen  hevder at Gud skapte et superkontinent da Han delte vannet fra det tørre land. Men det er et feiltrinn å anta at jorden er laget av plater som alltid har beveget seg langsomt slik som de gjør i dag.

Bibelen sier at syndefloden startet da dypets kilder ble brutt opp (1 Mosebok 7:11). Denne geologiske hendelsen har trolig brutt opp det opprinnelige superkontinentet og beveget de tektoniske platene med stor hurtighet. Eksperimenter viser at steinmantelen under riktig trykk kan bevege seg som flytende væske. Det tok ikke millioner av år.


 

Advertisement
%d bloggers like this: