Hver dag er en ny dag

Bilderesultat for soloppgang

Hva starter dagen din med? Vel… en soloppgang.

Skaperen laget morgenen til og med før Han laget solen. Det er ikke bare solens varme Han ønsker at vi skal tenke på. Det er det at natten blir til dag.

Hver soloppgang minner oss – om vi er førskolebarn eller poeter, filosofer eller fysikere – på å tenke på de herlighetene Han har som har satt alt dette i bevegelse.

Hver dag når jeg åpner Skriftene og solen står opp utenfor, så undres jeg. Skaperen min startet Hans åpenbaring – både i Hans Ord og Hans skapelse: “Og kvelden og dagen var den første dagen.”

Er jeg klar til å gjøre det meste ut av den dagen Han har gitt meg til å erklære Hans herligheter (Salme 118:24)?


 

Advertisement
%d bloggers like this: