Hvor er vi på åndelighetens skala?

MASSBAND 5M: Measuring tape, 5 m at reichelt elektronik

TEKST: Johannes åpenbaring 21:15-16

15 Han som talte med meg, hadde en målestang av gull. Med den skulle han måle byen og dens porter og murer.

16 Byen var bygd som en firkant, og den var like lang som den var bred. Med målestangen målte han byen: Den var 12 000 stadier lang og like bred og høy.”

INTRO:

 • Der er mange forskjellige måleenheter i Bibelen
 • Håndflate, tommelbredde, spann, alen, mil, parsang, favn, stadium, tempo etc.
 • Spansk ordtak: en unse mor er verd et pund med presteskap
 • Dersom du var istand til sette et virkelig stort tankskip (de som frakter olje verden rundt) på enden ved siden av World Trade Center i USA, så kunne du stå på bauen og se ned på bygningen – selv om det ville være veldig risikabelt
 • Kuben: viktig for jødene
 • Det aller helligste var en kube
 • Det himmelske Jerusalem var en kube

Efeserne 3:17-18

17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.

18 Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,”

I. LENGDEN

A. Hvor langt vil vi gå for Gud?

 1. Hvor mye tid vil vi gi Ham?
 2. Hvor mye penger er vi villig å gi Ham?
 3. Hvor mye av våre talenter er vi villig å gi Ham?

B. Hvor langt går vi for å nå andre til Kristus?

 1. Er vi villig til å lide?
 2. Er vi villig til å prioritere?
 3. Er i villig til å gi?

C. Hvor langt har vi gått på vår åndelige vei med Herren?

 1.  Har vi studert?
 2. Har vi bedt?
 3. Har vi søkt etter råd?

II. BREDDEN

A. Hjelpe andre

 1. Rekke ut mot venstre
 2. Rekke ut mot høyre
 3. Gi av deg selv

B. Være uselvisk

 1. Vi er korsfestet med Kristus
 2. Vi tilhører ikke oss selv
 3. Vi er kjøpt med en pris

III. DYBDEN

A. Vi må være forankret

 1. Forankret i kjærlighet
 2. Forankret i Skriften
 3. Forankret i Kristus lik et tre

B. Vi må være jordfestet

 1. Jordfestet i tro
 2. Jordfestet i Ordet

IV. HØYDEN

A. Gud er i det høye

 1. Gud fader er i himmelen
 2. Jesus er ved Hans høyre hånd

B. Vår evighet er i det høye

 1. Himmelen er vårt håp
 2. Himmelen er vårt hjem
 3. Himmelen er vår destinasjon

C. Vårt fokus burde være i det høye

 1. Vi skulle ikke se på ting på jorden
 2. Vi skulle se på Jesus
 3. Vi skulle se på belønningene våre

Lev som kristne! Vær ærlige!

“En kvinne og hennes mann ble invitert til hennes rike tante til middag. Konen insisterte at mannen skulle være høflig og behandle tanten hennes på en fin måte. Desserten var tantens egen oppskrift. den smakte forferdelig! Mannen sa “Jeg må si at dette er den beste kaken jeg noensinne har smakt!” På veien hjem sa konen at hun hadde ikke ment at han skulle lyve til tanten hennes. Mannen svarte: “Jeg fortalte henne sannheten: Jeg sa jeg måtte si at dette er den beste kaken jeg noen gang har smakt…”


 

Advertisement
%d bloggers like this: