6 september: All ære til Gud

“Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!”

Matteus 5:16

Alle setter pris på gode gjerninger. Mange mennesker gjør gode gjerninger. Filantropister, frivillige, og til og med Hollywood stjerner blir sett jorden rundt mens de utfører gode gjerninger. Men “gode gjerninger” er ikke hva Gud er interessert i. Gud er aller mest intressert i Guds ære.

Det er av denne grunn at Jesus ikke var fornøyd med bare å rose veldedige gjerninger av vennlighet, eller de mange andre gode gjerningene som verden hyller. Istedenfor forteller Jesusu oss ““Slik skal deres lys skinne” slik at når menneskene ser deres gode gjerninger, så vil de prise — ikke deg, men — din Far i himmelen.

Når du har mulighet til å hjelpe andre, vær høflig, vis kjærlighet, gi av deg selv — blir folk oppmuntret til å gi deg æren, eller henviser du dem til Kristus som kilden og motivasjonen for alt det gode du gjør? Er det så lett for stoltheten vår, vår egoisme, og vårt naturlige ønske om å tilfredsstille andre, å ta våre beste kristne innsats og gjøre dem om til en mulighet for å gi ære til oss selv?

Men, fantastisk nok, så gjorde Jesus selv aldri det. Han pekte alltid på Faderen, ga Sin Far æren, rettet oppmerksomheten mot Sin Far. Dersom selveste Guds Sønn ikke ville ta imot æren fra menneskene for Hans gode gjerninger, hvor my mer burde ikke våre liv være speil som reflekterer den fantastiske godheten og nåden til Gud?


 

Advertisement
%d bloggers like this: