De to sønnene / arbeiderne i vingården

Image may contain: 1 person, standing, sky and outdoor

Har du noen gang nektet å gjøre noe som din mor eller far har bedt deg om å gjøre? Jesus fortalte en liknelse om en far som ba de to sønnene sine on å jobbe i vingården hans.

Da faren spurte den første sønnen om å arbeide i vingården hans, så nektet han å gjøre det. “Jeg vil ikke,” sa sønnen og gikk bort fra sin far. Kanskje han hadde planlagt å være sammen med vennene sine; eller ta seg en tur; og ønsket ikke å forandre planene sine. Eller kanskje var han bare lat. Samme hvorfor han gjorde det, så sa han “Nei” når faren bare spurte ham om å jobbe i vingården.

Men etter en stund begynte sønnens samvittighet å plage ham. Hvordan kunne han nekte å hjelpe sin far når faren hadde gjort så mye for ham? Sønnen snudde og gikk tilbake for å jobbe i farens vingård. Selv om han hadde sagt at han ikke ville jobbe i vingården, så endte det opp med at han likevel gjorde hva faren hadde bedt ham om.

Faren ba ogå den andre sønnen sin om å jobbe i vingården. “Ja da,” sa den andre sønnen med en gang. Men den andre sønnen gikk ikke for å arbeide i farens vingård. Kan skje han hadde planlagt å gjøre det, men så ble han avsporet og kom seg aldri til vingården. Han mente godt, men han gjorde aldri det faren hadde spurt ham. Kanskje den andre sønnen likner noen du kjenner. Kanskje du selv utsetter til senere det som dine foreldre ber deg om å gjøre, og så blir det ikke gjort. Du gjør det ikke selv om du har sagt at du vil gjøre det.

Jesus spurte dem som hørte på Ham; “Hvem av disse to gjorde farens vilje?” Den første ville ikke jobbe, men gjorde det likevel; den andre sønnen sa han ville jobbe, men gjorde det likevel ikke. Så det var den første sønnen som gjorde sin fars vilje og gikk og jobbet i vingården.

Akkurat på samme måte finnes det dem som sier at de vil gjøre Guds vilje uten å gjøre det. Fariseerne (prester i Israel) var sånn; de oppførte seg som om de gjorde Guds vilje, men det var bare tomt snakk. Og selv om tollerne og synderne i åpenhet var ulydige mot Gud, så trodde de på Jesus når Han kom til dem og tok imot Ham som deres Frelser og Herre.

Noen mennesker tror at å jobbe for Gud bare betyr å være en predikant, en misjonær eller en søndagsskolelærer. Faktisk kan alt vi gjør av arbeid være for Gud, til og med småjobber som å vaske oppvasken eller tømme søppelbøtten. Bibelen sier at vi burde gjøre alt vi gjør som om vi gjør det for Gud. Det betyr at vi må gjøre det beste vi kan. Når foreldrene dine ber deg om å gjøre en jobb, tenker du at du gjør det for Gud?. Dersom du tenker slik på småjobbene dine vil du kanskje gjøre de fortere og grundigere.

Noen spør “Hva får jeg for å gjøre dette arbeidet?” De forventer å bli betalt. Det er ikke bare barn som tenker slik; også apostelen Peter stilte Jesus dette spørsmålet til Jesus. Peter ønsket å vite hvilken belønning de ville få siden de hadde forlatt alt for å følge Jesus.

Jesus svarte at de ikke bare ville bli belønnet i denne verden, men at de også ville få evig liv.

Image may contain: 4 people, people standing and outdoor

Jesus fortalte disiplene sine en annen liknelse om en mann som dro til markedsplassen for å ansette arbeidere til vingården sin. Arbeiderne ble enige om å arbeide hele dagen for en denar, som på den tiden var en normal dagslønn for en arbeider.

Arbeiderne begynte å høste inn druer tidlig på morgenen, og han så at de ikke ville være i stand til å høste inn alle druene før dagen var omme, og han visste at dersom han ikke fikk inn alle druene den dagen ville de bli overmodne neste dag. Druene måtte bli høstet inn den dagen.

Så de klokken var ni på morgenen dro eieren av vingården nok en gang ut for å finne flere arbeidere. Han fant noen menn som stod på markedplassen og håpet å få seg jobb.

“Kom og jobb i vingården min,” sa han, “så vil jeg betale dere en rettferdig lønn.” Mennene takket ja med glede.

Med de ekstra arbeiderne innså vingårdens eier at det fremdeles ikke var nok arbeidere til å få inn hele avlingen med druer. Derfor dro han tilbake til markedsplassen kl 12 for å finne flere arbeidere.

Til slutt var alle druene høstet inn, og arbeiderne stilte seg i kø for å få betalt. Til alles forbauselse så fikk arbeiderne en dinar hver, samme når de hadde begynt arbeidsdagen.

“Dette er urettferdig,” sa de som hadde arbeidet fra tidlig på morgenen. “Hvorfor skal de som bare ha jobbet i en time få like mye betalt som oss som var her ved soloppgang?”

“Dere ble enige om å jobbe for en dinar,” sa eieren av vingården. “Jeg har ikke brutt avtalen vår. Dersom jeg ønsker det, hvorfor skal jeg ikke kunne være generøs (gavmild) mot dem som kom for å arbeide i en time?” Eieren bestemte seg for å gi lik lønn til alle sammen samme hvor lenge de hadde jobbet.

I denne liknelsen lærer Jesus oss hvordan lønnen for å tjene Gud vil bli bestemt. En person vil kanskje tjene Ham i femti år, mens en annen vil kanskje bare tjene Ham i tre dager før han dør. Noen ganger kan en person tjene Gud mer effektivt på tre dager enn en som gjør det i hele sitt liv. Og en som er frelst – tar imot Jesus – som gammel kan muligens jobbe hardere for Kristus enn en som har blitt kristen som ung.  Så i evigheten vil Gud belønne alle etter  hvordan de tjente Gud, ikke nødvendigvis hvor lenge de tjente. Det oppfordrer oss alle til å leve så godt vi kan for Gud hver eneste dag og gjøre alt vi kan for Ham.


 

Advertisement
%d bloggers like this: