3 juni: Jonas bønn

“Da livet mitt ebbet ut, husket jeg på Herren, og bønnen min nådde til deg, til ditt hellige tempel.”

Jona 2:8

Bønn kan føre oss fra helvete til himmelen på ett øyeblikk.

Her hadde Jona flyktet fra Gud, vært ulydig mot Hans ordre om å forkynne til Israels fiender i byen Ninive. Jonas skip ble derfor fanget midt i en stor storm som Gud hadde styrt mot ham. Jona ble, som han er berømt for, kastet av skipet og svelget av en stor fisk.

Når han vansmektes i det ufattelige ubehaget  og skrekken inne i fiskens mage, beskriver Jona seg selv som å være i “dødsrikets dyp” (2:2). Jona var i denne sitasjonen på grunn av sin egen ulydighet og sitt eget opprør. Han følte det som om han hadde blitt kastet bort fra Guds åsyn og omsorg (2:4). Likevel sier han at han igjen ville feste øynene sine “til ditt hellige tempel.

Når vi finner oss selv i lidelse på grunn av våre egne synder, så blir vi av og til fristet til å unngå Herren. Fra skyldfølelse, eller stolthet, eller flauhet snur vi oss fra Gud istedenfor å vende oss mot Ham i bønn.

Men, som Jona observerte, er lidelsene våre ofte sendt oss for å dra oss til Gud, til å frelse oss fra vår syndefulle vei: “Jeg kalte på Herren i min nød” (2:3). Selve lidelsen er det som fikk Jona til å rope ut til Herren.

Gud har aldri vist bort en synder som har bedt til Ham i anger. Jona fant at selv om han led i “dødsrikets dyp“, så var han i stand til å komme til Gud i Hans hellige tempel gjennom bønnen.

Dersom du finner deg selv langt borte fra Gud i dag, så kan du ile tilbake til Hans nærvær gjennom bønnen og igjen kunne baske i gløden av Hans rike tilgivelse og nåde.


 

Advertisement
%d bloggers like this: