24 oktober: Bøye kne

“Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne Gud. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap for Gud.”

Romerne 14:11-12

I dag er der mange som åpenlyst knytter nevene foran Guds ansikt, og utfordrer Ham til å dømme dem for deres onde gjerninger, enten ved å benekte Hans eksistens eller å rettferdiggjøre retten deres til å synde. Men det vil ikke alltid være slik.

Det vil komme en dag, sier den allmektige Gud, når ethvert kne vil bøye seg og hver tunge vil bli tvunget til å bekjenne ar JEG ER Gud. Der vil ikke være noen unntak. Ingen ben er sterke nok til å stå i Hans nærvær, intet argument er sterkt nok til benekte den overveldende autoriteten til Skaperen.

Det vil ikke finnes noe skjulested når hele verden brenner, og det vil ikke finnes noen unnskyldning når alt allerede er gjort kjent. Enhver av oss vil gjøre opp regnskap for alle gjerningene våre foran den rettferdige og hellige Gud.

Selv om dette er en fryktinngytende tanke som vi alle må tsa i betraktning, så er det to responser til den: vi kan enten være edruelige og underkaste oss den, eller vi kan forkaste den og forbli upåvirket av den. Hvordan vil du respondere?

Vandrer du, tenker du, handler du med den innsikt om at vi lever coram Deo, foran Guds ansikt, og at du vil gjøre opp regnskap for Herren en dag? Bøyer du kneet frivillig til Ham nå, velvitende om at en dag vil ethvert kne bøye seg?


 

Advertisement
%d bloggers like this: