Emmanuel – evangeliet i.h.t. Jesaja

Bilderesultat for prophet isaiah images

Jesaja blir ofte betraktet som en av de mest rike bøkene på teologi i Gamle Testamentet. På en tid med tøylesløs avgudsdyrkelse og frafall profeterte Jesaja mot Israel i nord og Juda i sør, og advarte om bortførelsen og returen til det lovede land. Dom og gjenoppbygging av Israel, Juda, nasjonene og jorden var et stort tema på samme linje som ødeleggelsen og ydmykelsen av falske guder og avguder. Dommen var noe de fortjente på grunn av menneskehetens synd, men gjenopprettelse var mulig gjennom en bemerkelsesverdig person som ble profetert om i Jesaja: Emmanuel. Jesaja gir den klareste åpenbaringen om Messias i Gamle Testamentet, og det er faktisk mulig å forkynne hele evangeliet fra Jesaja.

Selv om Emmanuel helt klart er Jesus, så kan det være nyttig å se på hva vi vet om Emmanuel fra Jesaja alene før vi leser teksten gjennom Nye Testamentets linse.

Den kongelige linje og ekstraordinære fødsel av Emmanuel

Emmanuel ville bli født i Davids hus (Jesaja 9:6-7); fødselen Hans ville bli et tegn til Davids hus (6:14). Men Han ville bli født i en tid da den kongelige linjen var gått bort fra Davids forrang til deres tidligere uviktighet som under tiden til Davids far Isai (11:1). Dette var akkurat hva som hendte. Da Jesus ble født tok Maria og Josef to duer som renselsesoffer (Lukas 2:22-24). Dette var det tillatte offeret for mennesker som levde i fattigdom, noe som indikerte at Davids hus ikke lenger var fremstående eller velstående lengre.

Emmanuel ville bli født av “en jomfru” (1930 oversettelsen) (Jesaja 7:14, Matteus 1:23). Kanskje jeg vil diskutere en annen gang om oversettelsen fra hebraisk og gresk som har blitt “jomfru” i noen oversettelser, og “jente” (d.v.s. en ung jente) i nyere oversettelser. Akkurat her vil jeg bare si at “jomfru” er den rette oversettelsen, noe som indikerer en ugift, ung kvinne som ikke har hatt seksuell omgang med en mann enda (Dette forklares i det Nye Testamentet). Men hvem er “jomfruen”? Den klareste forklaringen er at det er en referanse til ideen om at Messias ville være fra “hennes ætt” som ville knuse slangens hode, og Han ville være kvinnens ætt fordi Han ikke hadde en jordisk far (1 Mosebok 3:15). Dette kommer klarere frem i den engelske oversettelsen av dette skriftstedet, emn en ætt i Bibelske dager gikk alltid gjennom mannen, ikke kvinnen. At det her går gjennom kvinnen er uvanlig og et bilde om at Jesus ble født av en ugift og uerfaren jomfru.

De eldgamle jødene visste at det var umulig for en jomfru å bli gravid på en naturlig måte; dette var hvorfor Josef skulle til å “skille seg” fra Maria før han ble forsikret i en drøm om at dette var Guds vilje. (Forlovelse i eldgamle Israel ble sett på som like bindende som ekteskap.) Dette er poenget; en ung kvinne som ble gravid på vanlig måte ville ikke ha vært noe ekstraordinært tegn for Davids hus.

Emmanuels gudfryktige natur

Emmanuel ville bli Jahves tjener fra Hans tidligste eksistens (Jesaja 49:1, 5). Han ville være hellig og beskikket til tjeneste for Jahve, som la Sine ord i Emmanuels munn (49:2). Han ville være uvanlig vis og fylt med Guds Ånd (11:2). Emmanuel ville “forkaste det onde og velge det gode” (7:15),  noe som intet menneske kan gjøre kontinuerlig. Dette er en indikasjon på at Emmanuel ikke ville være noe vanlig menneske; selv ekstraordinære rettferdige mennesker i Bibelen var fremdeles syndere.

Emmanuels status som Gud

Emmanuels fødsel gjør det klart at Han ikke ville bli en vanlig person, og navnet Hans betyr “Gud med oss”, noe som betød at fødselen Hans ville signalisere Guds nærvær med Hans folk på en spesiell måte. Han blir kalt “Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste” (9:6). En med disse titlene kunne ikke være noen annen enn Gud selv.

Noen lurer på hvordan den inkarnerte Sønnen kunne bli kalt “evig far”. Er dette en forvirring av Personene i Treenigheten? Faktisk kan tittelen oversettes bedre som “evighetens Far”; noe som betyr at Han er tidens Skaper, eller alternativt at Han er kilden til evig liv (og begge disse utsagnene er sann om Guds Sønn).

Emmanuels avvisning og skamfulle død

Selv om der finnes tegn som kan peke mot Emmanuels sanne identitet, så ville Han fremstå som et vanlig menneske; Han ville ikke være åpenlyst hellig (53:2). Og Israel ville til slutt avvise Ham, akkurat som Israel hadde avvis Jahve til fordel for falske guder i Jesajas dager, og underkaste Ham ydmykelse og til slutt død. Han ville bli slått så mye at Han ville bli deformert (52:14).

Likevel ville alt dette være i tråd med Jahves vilje (53:10); og det er fordi det var Jahves vilje at Emmanuel ikke skulle kjempe imot (50:6, 53:7). Emmanuel ville skjemmes i en kort periode, men Jahve ville rettferdiggjøre Emmanuel, og Han ville bli æret for alltid (50:7-9, 53:12).

Formålet med at Emmanuel skulle skjemmes og drepes var at Han skulle betale syndene for Jahves folk, både blant jøder og hedninger (53). Emmanuel ville aldri synde, så døden Hans kunne gjelde som betaling for syndene til mange andre. Dette offeret ville bringe inn en ny pakt hvor jøder og hedninger som tror på Jahve og Hans Sønn vil likt dele evig liv (56:3, 6-7).

Jesaja så Emmanuels herlighet

En av de best kjente hendelsene i Jesaja er hans syn av Jahves herlighet:

I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer sto overfor ham. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to fløy de. De ropte til hverandre: «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden er full av hans herlighet.» Røsten som ropte, fikk boltene i dørtersklene til å riste, og huset ble fylt av røyk.” (Jesaja 6:1-4)

Johannes sier at dette faktisk var et syn av den pre-inkarnerte Sønnen (Johannes 12:37-41). Mens Emmanuel ikke ville manifestere Sin sanne herlighet, så hadde Han den likevel (og transfigurasjonen var en anledning hvor Jesu sanne herlighet skinte igjennom).

Emmanuels gjenopprettelse og evige styre

Fordi Emmanuel betalte prisen for Sitt folks synder, så er Han i stand til å innlede en gjenopprettelse av hele jorden. Fra Davids trone kan Han styre over alle nasjoner. Jorden selv blir gjenopprettet til sin Edenske tilstand hvor det ikke finnes kjøttetere eller jegere, og slanger vil ikke representere noen trussel til de minste barna (Jesaja 11:6-9, 65:25). På den tiden vil alle falske guder bli latterliggjort og alle avguder vil bli ødelagt for aldri mer å bli tilbedt.

Jesus er Emmanuel

Når vi forstår ordentlig hvordan Kristus er forespeilet i Gamle Testamentet, så kan vi se at evangeliet ikke er nytt. Det er mulig å forkynne evangeliet fra Jesaja eller fra andre bøker i Gamle Testamentet – slik som Jesus selv gjorde (Lukas 24:13-35), Filip (Apostlenes gjerninger 8:26-39) og spesielt Paulus (jfr. Apostlenes gjerninger 17:2) – dersom vi ser hvordan de peker mot Jesus.


 

Advertisement
%d bloggers like this: