4 desember: Legg det ned foran Herren

“Da Hiskia hadde mottatt og lest brevet som sendemennene hadde med seg, gikk han opp til Herrens hus og bredte det ut for Herrens ansikt.”

2 Kongebok 19:14

Her er et av de beste bildene på bønn som finnes i Bibelen. Hiskia er konge over Israel når en mektig og ondskapsfull assyrisk hær marsjerer mot dem. Rabsake, hærens talsmann, sender et truende brev og forteller Hiskia ikke må stole på at Gud vil redde ham.

Her var det en enorm fristelse og en prøvelse, alt pakket in i en liten papirrull. Der er umiddelbar fare for å bli rasert til en jordhaug av det assyriske riket; og så var der den verbale promptingen for å ikke stole på at  Gud ville redde ham.

Men hvordan håndterer Hiskia med dette brevet? Han mottar det, han leser det… og så tar han det rett til Herren og bretter det ut foran Ham. For et fantastisk bilde på bønn! Den er å legge våre problemer, våre fristelser, og våre kamper foran Herren selv om en blir fristet til å gjøre noe annet.

Strever du i dag med en fristelse om å synde som truer med å overvinne deg? Legg det ned foran Herren. Blir hjertet ditt tynget med forferdelig bekymring, sorg eller smerte? Legg det ned foran Herren. Har du følt skyldfølelsens tyngde foran en hellig Gud for første gang? Legg det ned foran Herren.

Ingen har noensinne kommet til Herren og gått skuffet vekk. Hiskia gjorde ikke det, og det vil heller ikke du.


 

Advertisement
%d bloggers like this: