24 august: Der er styrke i Kristus

“Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.”

Filipperne 4:13

De er ikke uvanlig at vi i vår menneskelige erfaring møter ting som er større enn det vi selv er, at vi ganske enkelt ikke kan overvinne det i vår egen styrke. Det kan være en lyst som truer med å overmanne oss, en avhengighet som stadig overvinner oss, en bitterhet som vokser inni oss, en sorg som ser ut til å paralysere oss.

Det er heller ikke uvanlig at vi biter tennene sammen, bøyer ryggen, og forsøker å klare det ved ren beslutsomhet. Vi forteller oss selv at vi kan overvinne dette om vi bare prøver hardt nok. Er ikke det hva det betyr å være en god kristen?

Likevel er det her den mektige apostelen Paulus innrømmer at styrken hans ikke kommer fra ham selv, eller fra hans egen viljestyrke. Han forsøker ikke å gjøre det på egen hånd. Istedenfor vender han seg mot Jesus Kristus for den kraften og utfrielsen som han trenger.

Hvordan kan du klare å komme gjennom denne prøvelsen? Gjennom Kristus. Der finnes intet du ikke kan klare gjennpom den styrken som Kristus har lovet deg. Vend deg mot Ham, kjære troende, og finn den selvsikkerheten, gleden og styrken i Ham som Paulus også fant.


 

Advertisement
%d bloggers like this: