Del 3: Å gjøre forstand av verden

“Hvorfor?” Et barns kjempebølge av spørsmål er ikke grunn til frustrasjon, men undring. Hjernene deres er designet for å sette sammen et kart av universet, og du kan være en del av det.

“Er himmelen trist når det regner?”

Hvordan kan en baby som ikke kan snakke i det hele tatt komme frem til disse spørsmålene når de er tre eller fire år gamle? Mesteparten av oss kan ikke huske at vi gikk igjennom småbarnsfasen mellom ett og to år, men de som gjør det kan kanskje også huske hvordan “voksen tale” hørtes ut – som et fremmed språk!

Husker du når du begynte å lære et nytt språk som engelsk, tysk eller fransk? I virkeligheten var det å lære morsmålet vårt enda mer krevende enn et hvilket som helst fremmed språk. Det vi måtte gjøre før vi kunne produsere vårt første meningsfulle ord – for ikke å snakke om å sy ord sammen på flere måter enn det er atom partikler i det kjente universet – er intet mer enn mirakuløst.

Fra spedbarns munn…

Måneder før vi begynte å snakke, så visste vi allerede mye om andres følelser og intensjoner fra å høre dem snakke og se ansiktsuttrykk, kroppsspråk og handlinger. Ved seks måneders alderen forstår babyer allerede flere ord. Babyer på bare noen få måneder kan også forstå mye om voksnes intensjoner, følelser og handlinger.

Et seks måneder gammel barnebarn kom med mor og far for å besøke bestefaren som hadde vært på sykehus for å få en livsviktig operasjon. Bestefaren kom hjem fra sykehuset tynn som et skjelett. Når bestefaren sa “ha det” en dag, så lente barnebarnet seg ut av bestemorens armer og rakte armene ut mot bestefaren. Bestefaren klemte svakt på hånden til barnebarnet for å ta farvel, den lille jenta fortsatte å strekke seg mot bestefaren. Bestefaren lente over og ga jenta et lite kyss. Barnebarnet tok fatt i hodet til bestefaren, åpnet munnen vidt opp, og ga ham et stort, vått kyss. Det virket for bestefaren som om den vesle jenta visste at han hadde hatt det vondt og ønsket å trøste ham.

Hvordan kan en baby som enda ikke kan si et eneste meningsfylt ord forstå og delta i slike komplekse erfaringer?

Før fødselen

I Salme 139 finner vi beskrevet hvordan livet starter i mors liv. Vers 13 sier: “Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv.” Ordet som er oversatt “formet” her er det hebraiske ordet “sakak“. Det beskriver hvordan vi er “heklet sammen” fra to celler til et helt, vidunderlig foster – et ufødt barn. Hud, beinbygning, øyne, ører og hjerne ble formet fra informasjon som er skrevet inn i vårt DNA. Omtrent et år senere kan vi gå og begynne å snakke, Bare noen få år etterpå, med litt bevisst innsats og ingen formell trening, så kan vi forstå og produsere utallige setninger, hvor mesteparten av disse aldri før er blitt produsert gjennom hele verdens historie. For at dette skal kunne skje, så må menneskene ha en “spesiell design”, ifølge MIT linguist Noam Chomsky.

Vi begynner å høre vår mors språk før vi er født. Ultralyd viser oss at babyer kan høre fra rundt midten av svangerskapet, mellom 19. til 26. uke. Ekspertene pleide å si at lyden var dempet, men innspillinger inne i en sau viser at høy tale er like distinkt inne i livmoren som på utsiden. (Smith, Gerhardt, Griffin, Huang og Abrams “Intelligibility of Sentences Recorded from the Uterus of a pregnant Ewe and from the Fetal Inner Ear,” Audiology and Neuro-Otology 8 (6) side 347-353.)

Umiddelbart etter at de er født, så gjenkjenner babyer allerede stemmer fra før fødselen. Minutter etter at den nyfødte hører morens stemme og ser at hun snakker, så vil babyen koble den kjente stemmen til det ukjente fjeset. Første skritt i språk opplæring avhenger av “det hørende øret og det seende øyet” (Salomos Ordspråk 20:12).

Ørene våre omformer lydbølger til elektrokjemiske signaler som med hjelp av øynene våre (og andre sanser også) gjør oss istand til å koble ord med meninger. “En ganske enkelt må bli overveldet av sneglehuset,” sier en populær tekstbok om tale patalogi (sykdomslære). Det samme kan sies om alle organene som er involvert i språkanskaffelse, og spesielt om selve hjernen.

Mens babyen forsøker å finne ut av gester, navn og fraser, så lærer den også å kontrollere tunge, lepper og stemme. Ettersom barnet modnes blir tale bevegelsene mirakuløst hurtigere og nesten hinsides bevisst kontroll.

I Salomos Ordspråk 16:1 forteller Salomo hvor denne egenskapen kommer fra. Han skrev at tankene våre er våre egne, “men tungens svar (tungens bevegelse når vi uttrykker tankene våre) kommer fra Herren.” Mer enn vår oppreiste holdning, motstående tomler og andre menneskelige evner, så er det språk kapasiteten vår som avspeiler vår Skaper.

Å lære språk uten å se eller høre?

Mennesker er designet for å lære språk på en slik måte at en person som er både blind og døv kan lære seg sammenhenger mellom ord og ting. To vel dokumenterte tilfeller er Laura Bridgman og Helen Keller.

Helens lærer, Annie Sullivan, begynte ved å tilby en grundig kartlegging av et enkelt ord til dets vanlige mening. For å gjøre det, så måtte hun appellere til Helens berørings følelse. Annie lot kaldt vann renne over en av Helens hender og skrev ordet vann på den andre. Helen innså at ting som hun kunne føle hadde navn.

All språk læring avhenger av en slik kartlegging av ting med ord. En av de største tenkerne gjennom alle tider, Albert Einstein, skrev om vitenskap at “alt avhenger av de grader ord og ordkombinasjoner korresponderer med inntrykkenes verden.” Det samme gjelder språk læring: for at en skal forstå nye ord og fraser avhenger alt av at den som lærer ordene bruker dem i en setting som han eller hun delvis forstår. Helen kunne lære det ukjente ordet vann fordi hun kunne kartlegge innholdet fra en hånd til det ukjente ordet.

To hjerner

Alle vet at vi har to øyne, to ører og to hender, men visste du at vi også har “to hjerner”? Hjernen vår er delt inn i to hemisfærer, omtrent som de to halvdelene av en pecan nøtt. Fortellingen om Helen Keller viste uforvarende hvordan Gud designet den menneskelige hjerne for å tilegne seg språk.

Rennende vann over en av Helen Kellers hender aktiverte hemisfæren som spesialiserer i å behandle hele scener, ting og bilder. Skrive ordet vann på den andre hånden appellerte til den andre hemisfæren som spesialiserer seg på sekvenser av linguistiske symboler.

Den venstre hemisfæren er den snakkende hjernen mens den høyre behandler bunker av erfaringer, sanser og følelser. Den venstre hjernecellen kan fortelle hva du gjorde sist sommer mens den høyre hjernen vet hvordan du føler deg i hver eneste handling da og nå.

Mellom de to hjernene finner vi corpus callosum, a bunke med nervefibre som integrerer de to hemisfærene og gjør oss istand til å tilegne oss språk i en hurtig voksende spiral. Etter 6 måneder forstår barnet noen få ord, og etter et år vil det produsere et gjenkjennbart “første” ord. Etter to år kommer det frem kjeder med to ord, og etter tre år kan barnet skille vanlige ord fra skuespill. Ved 4 eller 5 års alderen kan et barn forklare forskjellen mellom å late som og å gjøre en feil. Mellom 6 og 8 kan et barn forklare forskjellen mellom en feiltakelse og en bevisst løgn.

Guds hånd 

Akkurat som Einstein sa, så avhenger all denne språk læringen av vår Gud-gitte evne til å tilegne oss sanne representasjoner av erfaringene våre i språket vårt.

Vi vet fra Skriftene at Gud er den som gir oss forståelse av den vanlige sannheten (Romerbrevet 2:15). Han ga oss også ideen om evigheten. Salomon skrev: “Også evigheten har Han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden.” (Predikantens bok 3:11)

Uten vår evne til å lære språk kunne språket vårt ikke eksistere, og enhver rest av orden i verden som er avhengig av språk ville forsvinne. Hele vårt sosiale system, historie og utdannelse ville vært borte.

Gud designet hjernene våre og kroppene våre til å forstå at et “riktig” verdenssyn. Den fysiske forståelsen er bygget inn i mellomøret hvor våre halvsirkelformede kanaler er satt i rette vinkler slik at vi kan oppfatte når vi står oppreist eller ligger flat. Denne designen forteller oss også når vi går i en rett linje eller veiver til høyre eller venstre. Det gjør oss istand til å forstå geometrien av “retthet” i multipple dimensjoner. Å binde ord sammen på en sann og korrekt måte med det påtenkte innholdet bygger på ideen om rette vinkler, oppreist holdning, og ordinær (vanlig) sannhet.

En treåring har allerede en ide om hva som er riktig, og ved 6 til 8 års alderen kan et barn forklare hva som er løgn. Gud gjorde oss istand til å gå og snakke med Ham. Bare Han viser snillhet og rettferdighet (Jeremia 9:24) og er verd all vår pris (Salme 19:1-11).

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: