KAIN – den ultimate advarselen

Bilderesultat for cain

Kain var det første mennesket som ble født på denne planeten. Han var også det første mennesket som bare har kjent til en frafalt verden. Eva var full av håp da hun ga ham navnet Kain, og sa: “Jeg har båret fram en mann ved Herrens hjelp” (1 Mosebok 4:1). Hun har kanskje sett fram mot oppfyllelsen av Guds løfte om at en av hennes avkom ville vinne over slangen (1 Mosebok 3:14-15).

Fordi han var hennes første barn,, og fordi han konverserte direkte med Gud (se under), så hadde Kain privilegier som få andre i historien har hatt. Han kunne ha vært en rollemodell, et forbilde på dyd, og han kunne ha vært en stor menneskelig patriark som man kunne se opp til. Istedenfor valgte han å hengi seg til misunnelse og hat, og ble den mest ultimate advarselen i historien.

Det avviste offeret

På et bestemt tidspunkt ga Kain og broren hans, Abel, offer til Gud— begge ble gitt fra det yrket de bedrev. Som gjeter brakte Abel det beste av de fete sauene fra flokken hans — den bibelske oppskrivningen understreker kvaliteten på Abels offergave. Kain brakte noe av jordens vekster, men historien gir ikke den samme uttalelsen om kvalitet. Kanskje Kain holdt tilbake det beste for seg selv, eller kanskje Gud var misfornøyd med det faktum at Kains offergave ikke involverte blodsutgytelse. Samme hva grunnen var, så ble Abels offergave akseptert, men Kains offergave ble ikke akseptert. Den sanne grunnen for avvisningen av offergaven blir sett i Kains reaksjon: han er sinna for at offergaven hans har blitt avvist.

Gud snakket til Kain om offergaven og hans sinne over avvisningen — denne typen privat samtale er et privilegium som de fleste aldri får. Han gir Kain råd — “Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp” (4:6). Det blir implisert at Kain vet at han har feilet, og at det er ufornuftig at Kain skulle bli sinna og nedslått over avvisningen hans (historien høres plutselig veldig personlig ut). Guds råd blir fulgt opp av en advarsel: “men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den”.

Mordet og etterspillet

Dersom Kain hadde angret på dette tidspunktet, så kunne han ha blitt et godt eksempel. Andre viktige mennesker i Bibelen har også syndet, men ble tilgitt, som eks. kong David, Paulus og Peter. Men rådet Kain mottok bare intensiverte hatet hans. Han fant sin bror og myrdet han. Den isolerte settingen (“ute på marken“, 4:8).’ indikerte at Kains handling var med vilje og planlagt.

Igjen kom Gud til Kain. Han spurte ham hvor broren hans var, ikke fordi at Han ikke visste det, men muligens for å gi Kain en mulighet for å tilstå sin synd. Selv Adam og Eva, da de ble konfrontert av Gud, fortalte sannheten (1 Mosebok 3:9-13), men Kain går faktisk et skritt lengre og faktisk lyver for Gud. Han påstår at han ikke vet hvor broren hans var, og legger til en avbøyende kommentar om at det ikke var hans ansvar å vite det.

Gud forteller at Abels blod, som Kain har utspilt, ropte ut til Herren. I en interessant parallell, da Adam syndet, ble jorden forbannet (3:17-19). Nå er Kain forbannet fra jorden (4:11-13). Adam og Eva ble kastet ut fra Edens hage og inn i verden, men nå er Kain forbannet til å vandre rundt på denne jorden for alltid. Dette er mer alvorlig, for Gud forbannet aldri Adam og Eva slik som Kain ble.

Å bli tvunget til å vandre betyr at Kain ville bli avskåret fra familien hans — som på den tiden var hele menneskerasen, kanskje noen hundre mennesker — og fra Guds nærvær. En kommentator bemerker:

“På noen måter er dette en skjebne verre enn døden. Det er å miste all følelse av tilhørighet og identifikasjon med samfunnet. Det er å bli rotløs og løsrevet.”

Da Kain uttrykte frykt for at han skulle bli drept for den kriminelle handlingen sin, så satte Gud et merke på ham. Vi vet ikke hva det innebar, men det indikerte at han var beskyttet: Gud selv ville hevne seg sju ganger på enhver som ville forsøke å hevne Abel.

Flere kommentatorer har trukket en sammenlikning mellom merket som Kain fikk og klærne som Han ga til foreldrene hans. Begge ble gitt i respons til synd i lys av en dom som ble gitt, men som også uttrykte nåde til de skyldige.

Den første byen og Kains etterkommere

Selv om Gud dømte Kain til å vandre, så forteller de neste versene at han slo seg ned i landet Nod. Så bygger han en “by” (4:17), som betyr en by med forsvarsmurer rundt. Det er mulig at dette er en ulydig gjerning mot Gud, eller ganske enkelt et forsøk på å gi sikkerhet som han ikke stoler på at Herren kan gi ham.

Han oppkalte byen etter sin sønn, Enok, og Enok sine etterkommere ville bli oppfinnsomme. Den første oppfinnelsen var polygami. Kains tip-tip-tip oldebarn Lamek var den første mannen som ble sagt på ha mer enn en kone. Dette er en fravikelse fra det skapte idealet om “en mann og en kvinne” i en livstid. Lamek viste også syndig stolthet og sinne. Som Currid sier “Lamek er en mann av en voldsom og ondskapsfull natur. Han gir ingen nåde eller tilgivelse. Han vil ødelegge alt som kommer i hans vei. Og han lager et dikt som herliggjør hans slangeliknende levemåte!”

Lameks sønner, derimot, ble kjent for deres oppfinnsomhet. Jabal ble kjent for sin nomadiske livsstil. Han levde i telt og holdt dyr, noe so m liknet Israel tusen år senere. Jabal var den første musikeren. Tubal-Kain var en smed som laget instrumenter av bronse og jern. Dette kunne også inkludere brukbare redskaper, men også krigsmateriale.

Den ultimate advarselen

Kain dukker ikke opp igjen i Det gamle testamentet. Han blir imidlertid nevnt flere ganger i Det nye testamentet. Jesus refererer til den myrdede Abel som den første martyren (Matteus 23:35, Lukas 11:51). Jesus kritiserer skarpt de jødiske lederne som har avvist Ham og planla å drepe Ham. Han forteller dem at når de gjør dette, så bringer de skyld på hodene sine for alle de rettferdiges blod som har blitt utgytt gjennom historien, fra det første mordofferet, Abel, og opp til da.

Kain blir sammenliknet negativt med Abel i Hebreerne 11:4. Abel offergave ble akseptert fordi han hadde tro, så logisk sett var Kains offergave underlegen fordi han manglet tro.

Apostelen Johannes forteller oss at “Vi må ikke ligne Kain: Han var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han broren? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdig” (1 Johannes 3:12). Kain var sjalu fordi Abel ble akseptert mens han ikke ble det. Istedenfor å angre seg for det onde han hadde gjort og forsøke å etterlikne broren sin, sp velger Kain å eliminere Abel.

Judas forteller oss at de falske lærerne på hans tid har “slått inn på Kains vei og har kastet seg ut i samme villfarelse som Bileam, som var ute etter egen vinning. De har gjort opprør som Korah og gått til grunne” (Judas 1:11). Han kommer med eksempel etter eksempel for å vise at falske lærere på den tiden fulgte i fottrinnene til noen av Det gamle testamentets mest tvilsomme personligheter.

Kains leksjon

Kain er den ultimate advarselen i bibelsk historie. Han er en tragisk figur, men har også helt skylden til sin egen situasjon. Mens Abel oppnådde et varig rykte i Skriften som en rettferdig mann og den første martyren i historien, så er Kain arketypen på en morder. Enhver som tar livet av en annen fordi en person ser rettferdig ut, eller enhver som hater sin bror, vandrer i Kains fotspor.

Likevel finnes der lyspunkter til og med i Kains ætteliste. Musikk, metallurgi og nomader med husdyr var nyvinninger i Kains ætt, noe som viser at menneskenes etterkommere ikke er fordømt til å bli fruktløse på grunn av syndene til en forfar.

Dette kan være en god leksjon for oss i dag. Våre forfedre, helt tilbake til Adam, var syndige mennesker. Vi har mordere, avgudsdyrkere og tyver forskjellige steder på familietreet vårt. Vi er selv syndige mennesker, og det er bare ved Guds nåde at vi ikke blir så syndige som vi kan bli. Vi fortjener alle døden. Men Jesus døde i vært sted. Siden vi har blitt satt fri fra dødens forbannelse, så er vi nå frie til å leve som frikjøpte, forvandlede mennesker i Kristus.


 

Advertisement
%d bloggers like this: