23 august: Josvas erklæring

“Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.”

Josva 24:15

Josva var en stor leder, ikke bare ved å gi gode formaninger, men ved hans eksempel. Han fortalte folket i Israelat dersom de ikke ville tjene Herren, så spilte det egentlig ingen rolle hvilken falk gud de valgte å adlyde, for alle er like ille. Men hans offentlige erklæring var dette: min avgjørlse er gjort, mitt sinn er innstilt, mitt hus vil tjene Herren. Noen fedre feiler ved ikke å ta en slik modig avgjørelse, så lar de familien streve uten den fordelen det er å ha en dedikert leder.

Vi ser i Josvas liv, både før og etter denne dristige proklamasjonen, at dette ikke bare var noe han sa — dette var en forpliktelse som han etterlevde. Mye kan læres fra denne ensporete Guds mann.

Da han ble sendt for å utspionere Canaans land, var det bare ham og Caleb som kom tilbake med en positiv rapport om landet, og uttalte med selvtillidt at med Guds hjelp kunne de innta det. Han var ikke overvunnet av påvirkning fra flertallet, den mest populære oppfattelsen. Han stod standhaftig ved sine avgjørelser. Han var trofast og stabil som leder. Han stolte på Guds løfter og oppmuntret folket kontinuerlig.

Josva viste også omsorg for neste generasjon. Han fikk israelittene til å sette opp tolv steiner som ett minnesmerke om da de krysset Jordanelva, slik at når noen stilte spørsmål om hva de betydde, så kunne foreldrene fortelle barna om Guds store makt da Han delte vannet i elven. Og Josva tjente trofast helt til slutten. Han bukket ikke ut med en unnskyldning om at han hadde gjort sin del tidligere i livet; han tjentetil han døde, 110 år gammel.

La oss lære fra denne trofaste tjenesten at vi forplikter oss uten å vakle, setter Gud først i alle ting, og trekker styrke fra Hans løfter. Josva og hans hus tjente Herren med mot og styrke. Vil dette være ditt valg også?

Advertisement
%d bloggers like this: