Side nummer 3: Den røde siden

Image result for red page

 

Første siden i Boken uten ord var gen gule siden. Den minner oss på alt som er laget av gull i himmelen. Himmelen er ett sted som Gud har laget for oss, og Han ønsker at alle skal komme dit.

Den andre siden var svart, og det var ett bilde på synd. Synd er når vi bryter Guds lov, for Gud har gitt oss mange lover som vi skal holde. Ett eksempel er De ti bud. Vi fikk også fortalt historien om hvordan Adam og Eva syndet mot Gud og ble kastet ut av Edens hage.

I dag skal vi se på den tredje siden; den røde siden. Hvilke ting tenker du på når jeg sier fargen rød? Jordbær? Tyttebær? Bringebær? Rødfargen er også fargen vi har på blodet vårt, og i Boken uten ord er rødfargen ett bilde på blod.

Helt siden Adam og Eva spiste av frukten på det spesielle treet i Edens hage og syndet mot Gud, så har folk ventet på at Guds ord skulle bli oppfylt. Hele verden levde i mørke på grunn av synd. Husker du hva Gud hadde lovet Adam og Eva? Jo, det skulle komme en som skulle redde verden – vi sier ofte “frelse menneskene” – fra synden slik at alle kan komme til himmelen.

Image may contain: 1 person, smiling, sitting

Mange år gikk, og alle trodde at nettopp de ville bli dem som fikk se denne Frelseren komme. Noen trodde nok at Gud hadde glemt løftet sitt. Men så skjedde det noe. Gud sendte engelen sin til jorden med ett budskap som mange hadde ventet lenge på. Engelen Gabriel kom til Maria og sa at hun skulle føde Guds Sønn og kalle Ham Jesus. Maria visste at dette var den Frelseren som Gud hadde lovet å sende for å redde verden.

Maria var forlovet med en mann som het Josef. Gud sendte også en engel til Josef for å fortelle de gode nyhetene.

Alle folkene på hele jorden trenger en Frelser, du og jeg trenger også det. Det ar fordi vi alle er syndere og bryter Guds lov. Fordi vi bryter Guds lov kan vi ikke komme inn i himmelen, men det var akkurat derfor Gud sendte Jesus til oss; slik at vi likevel kunne komme til himmelen.

Du har sikkert hørt det vi kaller Juleevangeliet. Det er historien om da Maria og Josef dro til Betlehem og bare fikk en stall å overnatte i. Der ble Jesus født og lagt i en krybbe. Krybben var ett spisetrau hvor dyrene vanligvis spiste maten sin.

No automatic alt text available.

De første som hørte om Frelserens fødsel var hyrdene på marken. Mens de passet på sauene sine om natten kom det en engel som skinte som ett sterkt lys.

“Ikke vær redde!” sa engelen. “Jeg  bringer dere gode nyheter om en stor glede som skal være til alle mennesker, for i dag er født dere en Frelser i Betlehem, som er Kristus Herren!” Dette var virkelig gode nyheter. Gud hadde holdt løftet sitt og sendt en som skulle redde alle menneskene.

Gud sendte Sønnen sin til jorden fordi Han elsker oss. Gud har skapt oss alle, og Han kjenner oss så godt at Han kan telle alle hårstråene våre. Jesus er Guds gave til oss, og vi kan alle ta imot den gaven.

Image may contain: 1 person, standing

Da Jesus vokste opp gjorde Han aldri noe galt. Han brøt ingen av lovene som Gud hadde gitt, slik som vi ofte gjør.

Da Han ble voksen gjorde Jesus noe vi kaller “mirakler”. Det er ting som bare Gud kan gjøre. Blinde fikk synet sitt tilbake, de lamme kunne gå, og Jesus kunne til og med gjøre døde folk levende igjen. Jesus gjorde alle disse miraklene for å lære folk om Gud og himmelen. Han ville at folk skulle tro at Han var Guds Snn

Men det var mange som ikke trodde på Jesus- Noen hatet Jesus på grunn av hva Han sa og gjorde. Jesus ble arrestert for å ha sagt at Han var Guds Sønn.

Image may contain: 1 person

Jesus ble pisket og spyttet på. Han fikk en krone av torner som stakk Ham i hodet. Så måtte Han bære korset sitt til ett sted som hetn Golgata. Der hang de Jesus opp på korset og gjorde narr av Ham.

I 6 timer hang Jesus på korset med store smerter. To tyver hang på hver sin side av Ham. Tyvene hadde fortjent å bli straffet, men Jesus hadde ikke gjort noe falt. Mens Jesus så ned på folkemengden som gjorde narr av Ham, og soldatene som katet lodd over kappen Hans, så sa Han: “Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør!”

Så ropte Jesus “Det er ferdig!”, og Han bøyde hodet og døde. Guds plan var nå ferdig. Som den lovede Frelseren hadde Jesus tatt verdens synder på seg og dødd for synden istedenfor oss, slik at vi kunne ta imot Ham og komme til himmelen. Dette kan være litt vanskelig å forstå, men Jesus ønsker at du skal tro på Ham og følge Ham. Be Ham om å være med deg i livet ditt.

Image may contain: 1 person

På den tredje dagen etter at Jesus døde kom det noen kvinner til graven Hans. De ble møtt av en engel som sa at Jesus ikke var der lengre, men hadde stått opp igjen.

Kvinnene løp av gårde for å fortelle til de som fulgte etter Jesus at Han var blitt levende igjen. Jesus kunne bli levende igjen fordi Han ikke bare var menneske, men også Guds eneste Sønn som var kommet for å redde verden fra syndene deres. Det hadde han gjort da Han døde istedenfor oss.

No automatic alt text available.

Det var korset som laget veien vi kan gå tilbake til Gud og til himmelen. At Jesus døde og stod opp igjen betyr at Jesus fremdeles lever. Han venter i himmelen på dem som vil ta imot Ham og leve slik som Han vil vi skal leve.

Jesus sier at Han banker på hjertedøren vår og ber om å komme inn. Å ta imot Jesus betyr å tro på det Jesus sier, innrømme at vi gjør gale ting, og si at vi angrer på det vi har gjort. På denne måten slipper vi Jesus inn i hjertet vårt, og Han tilgir oss for alt de gale vi har gjort. Så vil Han alltid være med oss, og aldri forlate oss.


 

Advertisement
%d bloggers like this: