12 juni: Små, gode gjerninger

“Den som gir dere et beger vann å drikke fordi dere hører Kristus til – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn.”

Markus 9:41

Vi speider ofte etter de store, spektakulære handlingene i tjeneste eller hengivenhet som kan bevise vår kjærlighet til Gud. Men Jesus sier at selv de minste handlingene i Hans navn ikke går uaktet hen, og vil aldri passere uten belønning fra Herren.

Ekte kristen tjeneste kan være så enkel og praktisk og forglemmelige som å gi en tørst kristen en kopp med vann. Personen selv kan kanskje ha glemt at de har fått vann å drikke; du har kanskje glemt den tjenesten du har utført øyeblikket etter du har gjort det (Matteus 25:37); men Gud vil ikke glemme det.

De fleste kristne blir ikke påkrevd å lide martyrdøden for troen sin, eller å bli torturert for Kristi skyld. Men enhver kristen er påkrevd å dø daglig for seg selv, å tenke på andre og hvordan Guds rike kan bli tjent til og med på den minste måte.

Finnes det enkel i menigheten din som du kunne oppmuntre med et besøk eller en telefonsamtale? Finnes det en bror eller søster i Kristus som har fysiske eller økonomiske behov som du kunne hjelpe med? Finnes det en ung person i menigheten din som trenger litt ekstra oppmerksomhet og oppmuntring for å overvinne personlig utrygghet eller gruppepress?

De som er villig til å tjene anonymt i Kristi rike skal ikke miste sin belønning. Legg merke til at Jesus ikke bare sier at han vil få sin belønning, men at han ikke skal miste den! Der er evige velsignelser til enhver og hver praktisk handling i den kristne tjenesten.


 

Advertisement
%d bloggers like this: