Planter “lytter”

Image result for plants

En nyhetsutgivelse fra University of Western Australia annonserer at “planter har mye mer kompliserte og utviklede sanser enn vi har trodd” inkludert muligheten til å oppfatte og respondere til lyder. Spesielt har fascinerende forskning vist at frøplanter kan “høre” lyden av gurglende vann.

Forskere vokste ertefrø i potter formet som en opp ned “Y”, slik at røttene hadde et toveis valg. Eks. vokste de mot våt jord istedenfor tørr jord, eller siktet mot et brett med vann istedenfor tørr jord. På en bemerkelsesverdig måte, når ett av valgene  var et forseglet rør som vannet rant gjennom, så vokste røttene mot det istedenfor den tørre jorden

“De viste simpelt hen at vannet var der, selv om den eneste måten å finne det var lyden av det inni et rør,” forklarte den ledende forskeren Monica Gaglaino. Og i det tilfelle våt jord ble tilbudt som et alternativ, så vokste røttene mot det istedenfor de gurglende rørene. På den måten antok forskerne at planten bruker lydbølger til å oppdage vann på avstand, men stiller seg inn mot faktisk fuktighet når det er nærmere.

Doktor Gagliano forklarte at forskningen “indikerer at invasjonen av kloakkrør mot trerøtter kan være basert på at planter ‘hører’  vann og viser at deres persepsjon av omgivelsene er mye større og mer komplekse enn vi tidligere har trodd.”

Faktisk ha Gagliano selv vært på sporet av plantenes sensoriske evner i lang tid, selv om hun også  er en marinebiolog og musiker. Hun har tidligere oppdaget at kornfrø destinktivt bøyer seg mot kilden til kontinuerlig lyd (spesielt til en frekvens på 200-300 Hz). Andre forskere har også blitt ansporet til å undersøke “plantenes akustiske miljø og hva de kan lytte etter” (eks. tyggende åmer, og til og med andre planter).

Hvor kom en slik imponerende “hørsel” fra? Ifølge Dr. Gagliano og medarbeiderne hennes har det tydeligvis med evolusjon å gjøre, og de har skrevet for eksempel at “planter vibrerer i rytmen til en evolusjonær felles sans.” Men den svimlende kompleksiteten til plantene, med disse utrolige sensoriske evnene som først nå er blitt oppdaget av vitenskapsmenn etter år med  krevende forskning, vitner kraftig om en design – på skapelsens tredje dag (1 Mosebok 1:11-13). Bibelen identifiserer denne Designeren som vår Skaper, Herre og Frelser, Jesus Kristus (Kolosserne 1:16).


 

 

Advertisement
%d bloggers like this: