1 mai: Frelse for de svake

“Mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne.”

Romerne 5:6

Frelse er for de hjelpeløse, de kraftløse, de trengende. Dersom Kristus hadde ventet til folk var gode nok, sterke nok, eller villige nok til å bli frelst, så ville Han aldri ha kommet.

Dette er frelsens første leksjon, som må bli lært om igjen og om igjen, til og med av troende: du er ikke frelst på grunn av hvem du er eller hva du har gjort; du er frelst til tross for hvem du er og hva du har gjort.

Du kan like lite fortjene Guds favør, til og med nå, enn du kan løfte opp Mount Everest og bære det med deg på skuldrene dine. Du er uten styrke; du er ugudelig.

Men de gode nyhetene er at Kristus døde for de ugudelige! Kristus døde ikke for dem som hadde gjort nok gode gjerninger, eller gått ofte nok til kirken, eller gitt nok penger til menigheten. Kristus døde for de ugudelige, de som ikke fortjente det, de som var åndelig fattige på frelsens markedsplass.

Og Kristus kom i rett tid. Fødselen Hans var ingen ulykke, livet Hans var ikke noen tilfeldighet, og døden Hans var ikke uten formål. Gud visste før mennesket syndet i Edens hage at han ville trenge frelse, og Han sendte sin Sønn for å betale, gjennom korset, vår ellers ubetalelige gjeld.

Hva med deg? Ser du deg selv som en ugudelig og uten styrke, eller stoler du fremdeles på at din egen godhet kan frelse deg? Dersom du ser ditt hjertes og dine vaners urenhet , at du er skyldig framfor Heren, så vit dette: Kristus døde for de ugudelige.

Nøl ikke med å omfavne frelsen som Gud har planlagt for Hans folk som de kan nyte i Kristus.


 

Advertisement
%d bloggers like this: