Introduksjon

Bilderesultat for science

Denne studien mener jeg lever opp til hva den hevder, å sørge for vitenskapelige svar til det tidløse spørsmålet om opprinnelsen. Dette krever imidlertid at leseren har et åpent sinn. Ofte har folk et påskudd om et åpent sinn, men alt for mange i vår moderne og vitenskapelige tidsalder er ikke beredt til en gang å høre på siden til bibelsk skapelse.

I de senere år i USA har en sett appeller til rettsvesenet for å utelukke Intelligent Design (ID) som anti-vitenskap. Andre steder har regjeringen introdusert tiltak for å begrense lufting av alternativer til evolusjon i klasserommene på skolene. Lovforslag som har blitt vedtatt i Storbritannia sanksjonerer diskusjonen av ID og skapelseslæren innen religiøs utdannelse, så lenge “bevis-baserte” syn blir ekskludert – en kneblende ordre om det noensinne fantes en! Angivelig er tenåringer som studerer til avslutningseksamen for uerfarne til å være i stand til å evaluere skikkelig de konkurrerende synene om opprinnelsen. Å utsette unge mennesker for slik informasjon er bare beregnet å “forvirre deres påvirkelige hjerner”, eller så blir det sagt. Og dersom det ikke var alt, så blir vi på ny og på ny fortalt at evolusjon er en etablert vitenskapelig teori; at alternative synspunkter ikke er vitenskap og derfor er “med rette” forbudt.

Konsensus vitenskap?

De verdslige autoritetene, støttet av et forutinntatt og noen ganger løgnaktig media, verker etter å informere oss om at denne posisjonen er helt fornuftig fordi den representerer den etablerte vitenskapelige konsensus. Likevel er der, for de som er forberedt for å innse det, en massiv frakobling mellom oppførselen til disse “kreftene som er” og deres påstand om å være balansert og rettferdig og å ha et åpent sinn. Vitenskapens historie vitner om måten som, alt for ofte, en konsensus mentalitet har hindret betydelig fremgang på et eller annet område. Noen som er hyllet som store vitenskapsmenn i dag ble bare gitt deres oppmerksomhet etter sin død; mens de levde ble innsatsen deres belønnet med marginalisering og motstand i like mål. Gledelig nok har andre som har våget å utfordre dagens konsensus kommet med virkelige gjennombrudd som ble anerkjent i løpet av deres levetid, og på den måten ha vært i stand til å nyte frukten av deres arbeid.

På spørsmålet om opprinnelsen har det gjeldende paradigmet lenge vært det med molekyler-til-menneske evolusjon. De menn og kvinner av vitenskapen som har trosset konsensus oppfatningen og turd å stikke hodene sine opp over rekkverket fortjener vår applaus. Om det skulle være innen kosmologi og fysikk, geologi, biologi eller antropologi, så bringer arbeidet deres masse frukter. Beviset som de har samlet til støtte for skapelsen er emnet for denne studien.

Lengre enn Intelligent Design

Men vi skal ikke stoppe ved å skamløst erklære identiteten til den Designende Guddommeligheten som er ansvarlig for skapelsen – den uendelig intelligente Gud i Bibelen. For de som virkelig har et åpent sinn, så vil bevisene fra disse mange og varierte aspektene ved vitenskapen peke entydig mot Skaperen, Jesus Kristus. Det er trygt å anta at apostelen Paulus ville ha rost varmt flere vitenskapelige tiltak som blir gjort fra perspektivet til dette bibelske verdenssynet. Han lærte at egenskapene og kvalitetene til Skaperen har “vært synlig”  slik at all naturalistisk filosofisk tankegang ville bli utilgivelig (Romerne 1:20).

Hva gjør det med teistiske evolusjonister som ettertrykkelig, til og med heftig, fordømmer Intelligent Design som uvitenskapelig? Guden deres ville virke litt annerledes enn deistenes gud, utestengt fra ansvaret av å ha designet det vi observerer, eller fra å ha gjort det på en intelligent måte. Skal vi alvorlig talt konkludere at de vil ha oss til å tro på en uintelligent skapelse av bare tilsynelatende design. Dette ville synes å være praktisk talt synonymt med doktrinen som lenge har blitt forfektet av den darwinske “høyestepresten” Richard Dawkins og andre evolusjonistiske entusiaster.

Hvor et åpent sinn burde føre oss

Denne studien utforsker informasjon fra et velde av kilder med det mål å dryppe sannhet inn i lesere med et åpent sinn. I vårt moralsk nedgraderte og økende ugudelige vestlige samfunn avslører disse intelligente svarene hvor krigen virkelig foregår. Skapelses-/evolusjonsdebatten, og allierte kontroverser over jordens alder, kan bli destillert ned til argumenter over autoritet. På den ene siden insisterer advokatene for moralsk relativisme at mennesket er sin egen autoritet, og at dette igjen er det ekte barnet av verdslig humanisme. På den andre siden flyter tradisjonell kristen moral og etikk jevnt fra en aksept av Bibelen som Guds autoritære Ord. Slike kristne verdier mangler en logisk forbindelse med konseptet av opprinnelsen som kommer fra det neodarwinistiske verdenssynet.

Over et og et halvt århundre har gått siden Darwin avslørte sin evolusjonære teori. Dersom han på noen måte var i stand til å se vår tid, så kan en lure på hva han ville tenke om hans moderland Storbritannia og andre land som med iver har omfavnet ideene hans. Seksuell løsaktighet, høye skilsmissetall, rekordhøy barnemishandling, oppløsning av familien og andre sosiale sykdommer har blitt normen. Kriminaliteten utsetter politiet for økende press slik at løsning av “småkriminalitet” (slik som biltyveri) blir i økende grad sett på som offerets ansvar. Verdens Helse Organisasjon (WHO) har uttrykket bekymring for at globalt er selvmord nå den nest høyeste årsaken til død for 15-29 år gamle mennesker, og regjeringen blir oppfordret til å løse problemet.

Det ville være over-forenklet å bebreide evolusjonistisk tro for alle disse sosiale sykdommene. Likevel har disse menneskene vært en betydelig bidragsyter. Generasjoner av mennesker har blitt opplært (fra en økende ung alder) at de er bare omorganisert damskum, og at der ikke er noe ansvar overfor en kjærlig Skapende Gud. Denne studien er en motgift til denne fordervelige løgnen. Måtte denne studien bli brukt på en fantastisk måte til å gi intelligente svar, til og med til å lede noen til troens frelse i vår stor Skaper of Frelser, Herren Jesus Kristus.


 

Advertisement
%d bloggers like this: