Vår våte måne

Image result for moon

Vitenskapsmenn har lenge antatt at månen ville bli tømt for vann og andre flyktige sammensetninger, men nyere undersøkelser foreslår at hovedmengden av månens interiør er våt. Vulkanske glassperler som ble brakt tilbake av Apollo 15 og 17 turene viste at det var vann i områder som er formet av vulkanske utbrudd på månens overflate. Nyere observasjoner gjort ved bruk av satellitter som går i bane rundt månen viser at disse er spredt utover, noe som indikerer at det finnes betraktelige mengder med vann i månens interiør.

Siden månen er antatt å ha blitt formet av rester som er igjen fra en kollisjon mellom et legeme av samme størrelse som Mars og den tidlige jorden, så skulle flyktige stoffer som vann ikke ha overlevd varmen fra kollisjonen. Tilstedeværelsen av så mye vann i månens interiør utfordrer den konvensjonelle modellen til måneformasjonen.

Men Bibelen foreslår at jorden og solsystemet ble skapt fra vann, så det skulle ikke komme som noen overraskelse om at det finnes bevis på vann, ikke bare på månen men også andre steder i solsystemet.


 

Advertisement
%d bloggers like this: