6 oktober: Underkastelse

“Kom, la oss knele og kaste oss ned, bøye kne for Herren, vår skaper!”

Salme 95:6

Gjennom hele Skriften blir vi kalt til å tilbe Herren på forskjellige måter og gjennom forskjellige midler. Vi er kalt til å gi takk, pris og kraft til vår Gud. Men praktiseringen av alle disse befalingene og oppmuntringene må begynne med underkastelse overfor Gud — knele og bøye kne for Herren.

Der finnes ingen sann tilbedelse uten underkastelse. Vi kan beundre Jesus, vi kan sette pris på uselviskheten og oppofringen på korset, vi kan til og med bekjenne at Han er Herre…. men dersom vi ikke underkaster oss Ham som vår Herre, så har vi ikke gitt Ham ekte tilbedelse.

Tilbedelse av Gud starter med å underordne oss Guds rettmessige styre over oss fordi Han er “vår skaper“. Der finnes ingen partikkel eller person eller planet som ingen skylder sin eksistens til Gud. Fordi Har er Skaperen av absolutt akt, så skylder alle ting lydighet til Ham.

Ingen er unntatt fra dette kallet — “la oss knele og kaste oss ned” — fordi ingen er unntatt i beskrivelsen av Gud som “vår Skaper”. Vi er alle innkalt til den priviligerte stillingen som det er å tilbe ved Jesu Kristi føtter.

Har du ett formål om å tilbe Jesus Kristus i dag? Da må du starte ved å bøye deg ned, ved å knele foran Ham og underkaste deg Hans rettmessige styre over enhver tanke, ord, gjerning og design. Du må forberede deg til å møte Skaperen din!


 

Advertisement
%d bloggers like this: