Moderne medisin – ikke så moderne

Louis Pasteur

Illustrasjonbilde: Louis Pasteur

Mange av den moderne medisinens og hygienens grunnprinsipper ble avslørt i Bibelen tusenvis av år før de ble oppdaget av moderne medisin.

———————————————————-

De tidligste bevisene vi har på moderne medisin og hygiene er å finne i Bibelens første fem bøker – Mosebøkene.

I disse skriftene ble israelittene instruert til å isolere, og om nødvendig sette i karantene, de som var syke. De skulle ødelegge kontaminerte (forurensede) ting, brenne brukte bandasjer og grave ned avføringen utenfor leiren. Israelittene ble forbudt å spise dyr som hadde dødd av naturlige årsaker. De ble også formanet til å praktisere personlig hygiene ved å vaske hendene og holde seg rene, og ved å  ta bestemte forhåndsregler i berøring av syke eller døde.

Tal til israelittene og si til dem: Når en mann har utflod fra kroppen, er utfloden uren… Alt han ligger på og alt han sitter på, blir urent. Den som rører ved sengen hans, skal vaske klærne sine og bade; han er uren helt til kvelden… Hvis den som har utflod, spytter på en som er ren, skal den han spyttet på, vaske klærne sine og bade; han er uren helt til kvelden…Rører den som har utflod, ved noen uten at han først har skylt hendene i vann, skal den han har tatt på, vaske klærne sine og bade; han er uren helt til kvelden.” (3 Mosebok 15:2, 4-5, 8, 11)

De samme reguleringene gjaldt en kvinne i et visst antall dager etter en fødsel. Videre var det klart forbudt for Israelittene å ha noen som helst seksuelle forhold utenom ekteskapet. Seksuelt overførte sykdommer i dag ville praktisk talt forsvinne dersom den seksuelle aktiviteten var begrenset til ekteskapet og bare bestå av en mann og en kvinne (1 Mosebok 1:27, 2:23-24).

NYT GOD HELSE

Israelittene trodde at Gud gjennom Moses hadde gitt dem et sett med instruksjoner. Dersom de adlød ville de få en god helse. Dersom de ikke adlød, ville de ikke få det.

Han sa: «Hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For jeg, Herren, er den som helbreder deg.» (2 Mosebok 15:26).

Det er generelt akseptert at den moderne  medisinske vitenskapen kom i 1876 da Louis Pasteur (bildet) og Robert Koch demonsterte (nesten samtidig, og uten å kjenne hverandre) ideen om at smitte blir overført fra en person til en annen.

Oppdagelsene som disse to gjorde ble ignorert og latterliggjort av hele det medisinske etablissementet i deres dager. Medisinske vitenskapsmenn og praktiserende leger forsvarte aggressivt den greske filosofien om at mikrobielt liv kunne bli generert da novo (fra begynnelsen) under bestemte forhold.

LIV KOMMER BARE FRA LIV

Gjennom forsiktige eksperimenter kunne Pasteur og Koch vise at til og med de enkleste livsformer ikke kunne oppstå spontant fra ikke-levende materie. Enda viktigere vare det at Koch beviste at bestemte typer mikrober var ansvarlige for bestemte typer sykdommer.

Da han presenterte sitt berømte “svanehals-kolbe” eksperiment sa Koch triumferende:

“Jeg har tatt min dråpe vann fra skapelsens uendelighet, og jeg har fylt den med elementene som passer til utvikling av mikroskopiske organismer. Og jeg venter – jeg observerer – jeg stiller spørsmål om den! – jeg bønnfaller den å gjenoppta skapelsens vakre fyrverkeri.”

“Men det er dumt, dumt fordi disse eksperimentene startet for mange år siden; det er dumt fordi jeg har holdt den skjult fra det eneste som menneskene kan produsere; fra bakteriene som flyr i luften, fra Livet, for Livet er en bakterie og en bakterie er Liv. Aldri mer vil doktrinen om spontan regenerering (liv fra intet) komme seg etter det harde slaget fra dette ene eksperimentet.”

EVOLUSJONSMYTEN

Louis Pasteur, en dypt religiøs mann, hadde vist at liv kom fra liv. Eksperimentene hans ga et knusende slag mot den evolusjonære myten om at livet oppstod fra ikke-levende materie – en tro som evolusjonister fremdeles har i dag.

Innsigelsene mot spontan regenerering , og etableringen av bakterie konseptet innen sykdom, var en av de største bidragsyterne noensinne når det gjelder å redde liv. Dersom dette ikke hadde skjedd, så hadde legene kanskje fremdeles samlet kreftene sine for å bekjempe sykdomsproduserende organismer som var trodd å kunne oppstå spontant innenfra pasientens kropp.

I dag vet legene at organismer ikke oppstår spontant, men er etterkommere av forfedrene til organismene som opprinnelig ble overført utenfra kroppen. Utrustet med dette beviset seiret Pasteur og kollegaene hans kirurger og leger som iverksatte nye sanitære prosedyrer som er overraskende like de vi leser om i Mosebøkene 4000 år tidligere.

Resultatet var spektakulært. Millioner av liv har blitt reddet og blir fremdeles reddet.

MODERNE MEDISN I BIBELEN

Det er klart at faktaene til den moderne medisinen passer ypperlig til det som står i Bibelen. For eksempel viser Moselovens begrensninger i henhold til barnefødsel, seksuelle forhold, håndvask, sårstell og utflod, karantene, begravelseshygiene og avfallshåndtering at sykdommene var overførbare, og at det beste forsvarte mot dem var å hindre at de spredde seg.

I 1 Mosebok 1:24-25 leser vi at Gud befalte at alle skapningene skulle reproduseres “etter deres slag”. Preventiv medisin blir mulig selv bare med denne kunnskapen!

Som det tidligere har blitt sagt, selv om Bibelen ikke er en vitenskapsbok, så er den både sann og nøyaktig når den omtaler vitenskapelige ting. Forklaringen på dette er at Bibelen er det den påstår at den er: Guds inspirerte Ord.

Det som i alle tilfeller er fakta er at ingen konstruktiv prosess var mulig innen medisinen inntil den eldgamle doktrinen om spontan regenerering var motbevist. Den voldsomme kampen for å ødelegge denne overtroiske myten om opphavet til mikroskopisk liv er en av de mest spennende fortellingene i den lange utviklingen til moderne medisin.

TILLEGG: Helse og sanitære retningslinjer i Mosebøkene:

  • Sår, hud og utflod (3 Mosebok 15:2-11, 17:11)
  • Postpartum (etter fødsel) forholdsregler (3 Mosebok12:2-3)
  • Begravelses forholdsregler (4 Mosebok 19:11, 14-16, 19, 22, 3 Mosebok 11:24-28, 40)
  • Isolasjon og karantene (3 Mosebok 13:1-14:57, 4 Mosebok 5:2-4, 5 Mosebok 23:10)
  • Avfallshåndtering (5 Mosebok 23:12-14, 3 Mosebok 11:33, 13:47-58, 15:12)

Advertisement
%d bloggers like this: