4 juli: Jesus – vår rettferdighet

“Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp en rettferdig spire for David…. Og dette er navnet han skal få: Herren, vår rettferdighet.”

Jeremia 23:5-6

Jesus Kristus holdt loven perfekt, fra begynnelse til slutt. Da Moses skrev ned de første fem bøkene i Bibelen, så var det ikke så mye at han la ned loven, men han beskrev Kristi perfekte karakter og natur både ved unnlatelse og kommisjon.

Jesus løy aldri, mistet aldri besinnelsen, bekymret seg, eller tvilte på Guds Ord; Han var aldri utålmodig, ukjærlig, egoistisk eller irrelevant. Men like viktig er det at Han fortalte sannhete, følte bare rettferdig sinne, stolte helt på sin Far og adlød Hans Ord i hver minste detalj; Han var tålmodig, kjærlig, uselvisk og ærbødig.

Det var ikke bare at Jesus ikke brøt det første og det andre budet, Han oppfylte dem — Han elsket Herren Hans Gud med hele sitt hjerte, all sin sjel, all sitt sinn og all sin styrke, og også Hans neste som et resultat av dette. Dette er hvorfor Han er kalt en rettferdig spire, eller etterkommer, av David.

Men det er ikke Hans eneste beskrivelse: Hans navn er “Herren, vår rettferdighet“. “Vår” — dette er ordet som binder oss sammen, Gud, og rettferdigheten vi så desperat trenger. Dette er ordet som bringer denne meditasjonen fra noe som kunne være rent teologisk til det som er overhengende eksistensielt.

Jesus er vår rettferdighet! Paulus, som fariseer, hadde alltid stolt på sin egen hellighet; men så kom han til å stole på Kristi hellighet. Hans store ønske var å “bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro” (Filipperne 3:9).

Har du, som Paulus, kommet til å tvile på din egen rettferdighet framfor Gud, og å stole på Jesus Kristus som din rettferdighet?


 

Advertisement
%d bloggers like this: