Tyrkia forbyr undervisning av evolusjon til unge studenter

Image result for Turkey

Tyrkia har bestemt seg for å forby Darwins ideer fra klasserommet innen 2019. Evolusjon vil bli beskrevet i biologi fagbøker som en “kontroversiell teori” og studentene vil ikke bli utsatt for den før de starter med høyere utdannelse. Selv om Tyrkia lenge har vært kjent som en verdslig stat, så er majoriteten av beboerne muslimer, og for noen tid nå har regjeringen beveget seg vekk fra sin verdslige tradisjon.

“Studenter i niende klasse har ikke grunnlag for å diskutere ‘Livets opprinnelse og evolusjon’ i biologiklassen,” sa en utdannelsesoffisient.

Det er synd at regjeringen i tidligere kristne land (Vesten) ikke kan se hvor ødeleggende dette dogmet er for studentenes helse, og dermed hele nasjonens helse, og å stoppe med å undervise evolusjon som et faktum til skolebarn – slik som Tyrkia.


 

Advertisement
%d bloggers like this: