Vers 1

Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?

1 Mosebok 3:1

Når vi starter på kapittel 3 av 1 Mosebok, så ser vi flere utfordringer i det første verset. Vi skal se på hva Bibelen sier, og forsøke å forklare hva dette kan bety. Det er ikke til å stikke under en stol at 1 Mosebok 3 gir oss mye hodebry – og hovedgrunnen til dette er en snakkende slange. Det første ordet i grunnteksten, som vi finner i dette verset, er ordet “nachash” som betyr “slange”. Selve ordet beskriver den hvislende lyden som slanger lager. Denne “slangen” var “listigere enn alle dyr på marken som Herren Gud hadde gjort.” Ordet for “listigere” betyr “lur” – men på en negstiv måte – “listig”, “utspekulert” og muligens “ondsinnet”. Dette ordet som beskriver slangen er en total helomvending fra den uskyld og renhet vi finner hos Adam og Eva ved slutten av det forgående kapittelet. Slangen ble sammenliknet med “alle dyr på marken“, et genrelt ord som inkluderer alle levende skapninger som levde “på marken“. Alle disse dyrene hadde “Gud Herrengjort“. For nærmere beskrivelse av Guds navn “Jehova Elohim“, se kommentaterene til begynnelsen av 1 Mosebok 1 samt 2:15. Gud “gjorde” disse dyrene, et orde som betyr “å gjøre” eller “å lage” på hvilken som helst måte. 

Det som nå skjer, er kilden til utfordringene med å oversette og fortolke dette verset. Slangen snakket til Eva! “Den” – altså slangen – “sa til kvinnen“. Ordet for “sa” er det hebraiske ordet “amar” som kan oversettes som “å si” (brukt med stor bredde), “å svare”, “å skryte”, “å utnevne”, “å utfordre”, “å kommandrere”, “å love” og “å kreve” – bare for å nevne noen av mulighetene. Alle disse mulighetene innebærer at en fysisk snakker til den som er mottaker av slangens oppmerksomhet, og dette er “kvinnen” – eller Eva – skjønt, på denne tiden hadde ikke hun fått navnet sitt enda. Hun er “ishshah” – kvinnen som ble skapt for å gjøre mannen komplett i det foregående kapittelet. Det første slangen sier er “aph“. Dette er et lite ord som vi ikke ser på norsk. I den engelske King James står det “Yea” – dette er et ord som starter en samtale, som “ja”, “altså” eller “nå”. En nordmann ville gjerne ha sagt “du?” Spørsmålet til slangen er om “Elohim” har “sagt” at de ikke kan “ete av noe tre i hagen”. Ordet “ete” betyr egentlig “spise opp alt”, noe som Gud faktisk sa at Adam kunne gjøre i 1 Mosebok 2:16. Slangen la til ordene “tre” og “hagen” – ordet som kan bety en inngjerdet hage. Det står aldri nevnt at Eden hadde noe gjerde rundt den, men Vers 24 av dette kapittelet ser ut som at det var vei inn til Edens hage. 

Vi sluttet kapittel 2 med en fjelltopp – alt var perfekt – alt var uskyldig. I dette kapittelet åpner vi med flere spørsmål som: Hvem var slangen? Hilken type slange var dette? Hvorfor forsøkte den å lure Adam og Eva? Og ikke minst: Hvordan har det seg at den kunne snakke? Spørsmålene er mange og kompliserte, og svarene til dem krever at en kjenner til hele Bibelen og kan bruke den til å gi svarene vi søker. “Skriften tolker skriften” er ett av mine mantra – som jeg har plukket opp fra personer som har hatt en stor og positiv infyltelse på min forståelse av Den hellige Skrift. Nå som vi har sett på hva teksten sier, er det på tide å forsøke å svare disse spørsmålene. Bibelen er klar: den påstår at et dyr – som vi antar er en slange – snakket til Eva. Er det mulig å forstå dette på et intellektuekt nivå?

Hvem var denne slangen? Bibelen din har kanskje – som min – en stjerne som leder oss til en kommentsr som sier at slangen var “Satan”. Henvisningen her går til Johannes åpenbaring 12:9 hvor vi leser: “Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.” “Den gamle slange” her er en guddommelig forklaring på hvem slangen i 1 Mosebok 3:1 er. Vi ser videre i dette verset at Satan blir kalt “han som forfører hele verden”. Dette er Satans natur – han ønsker å føre menneskene ut i synd, få dem til å tvile på Gud, eller – dersom vi likevel tror – villede oss slik at vi ikke kan vokse som kristne eller være effektive vitner for Kristus. Han gjør det samme her med Eva i verset ovenfor. For å lese mer om Satans nstur abefaler jeg at du leser Jesaja 14:12-20 og Esekiel 28:12-19. Djevelen – Satan, Lucifer – har mange navn, men dette er en annen studie som vi ikke skal følge videre her. Vi bare slår fast at “slangen” som er nevnt i 1 Mosebok 3:1 er samme person som djevelen – eller Satan.

Vi vet ikke når Gud skapte englene (ordet betyr også “budbringere”), men de var sikkert skapt ganske tidlig ettersom de hadde forskjellige funksjoner og stillinger rundt Guds trone. Satan ble også “skapt” ifølge Esekiel 28:13, og vi vet at det store opprøret i himmelen – mellom Guds engler og Lucifers engeler – må ha funnet sted før 1 Mosebok 3:1 ettersom Satan her er i full gang med sitt evige opprør mot Herren på jorden. Vi vet at en tredjedel av englene ble kastet til jorden sammen med Lucifer når han falt (Johannes åpenbaring 12:4). Vi ser her at Satan forsøker å få Eva til også å gjøre opprør mot Herren Gud. Som den slue skapningen han er, setter han spørsmåltegn ved hva Gud har sagt. “Har Gud virkelig sagt”? Når vi setter spørsmålstegn ved Guds Ord, så får vi problemer. Vi må alle lære å høre på Gud Ord, og ikke lytte til alle som kritiserer og setter spørsmål ved det. Satan forsøker alltid å få oss til å tvile på det Gud har sagt, og lyver villig for å villede oss.

Selv om dette ikke er en studie om demoner ellervonde ånder, så er det helt på det rene at åndelige skapninger er istand til å bo i eller “besette” både mennesker og dyr. Lukas 8:33 sier: “Da for de onde åndene ut av mannen og inn i svinene. Og hele flokken styrtet utfor stupet, ned i sjøen og druknet.” Det ville vært enkelt for Satan å ta kontroll over slangen, selv om det er uvisst om slangen på noen måte har samarbeidet om dette. Der har vært mye spes\kulasjon over om slangen kan ha vært i stand til å reise seg opp ettersom det originale ordet for “slange” kan ha indikert “skinnende, oppreist skapning”. Dette kan være en mulighet etter forbannelsen som blir gitt slangen i Vers14, noe som dømte slangen til å krype på sin buk og  ete støv resten av livet. Vi vil komme tilbake til forbannelsene på grunn av syndefallet senere. Besettelse kan forklare hvordan slangen var i stand til å snakke til Eva. Der finnes intet grunnlag for å si at Edens hage var som ett fysisk Narnia hvor alle dyrene kunne snakke. Burde Eva ha reagert når hun hørte slangen snakke? I en uskyldighetens tidsperiode har hun sikkert ikke satt noen spørsmålstegn ved dette. Der er imidlertid en annen teori som kan nevnes her er at en kunne kommunisere uten verbalt språk. La meg si det slik: Hilket språk tror du vi vil snakke i himmelen? Vårt verbale språk er bare forsøk på å finne ord som kan beskrive det vi tenker. Hva om vi kunne sende tankene våre til hverandre slik at andre kunne forstå pressis hva vi ønsket å si? Dersom dette er mulig i evigheten som skal komme, kunne det ikke ha vært mulig i Edens hage også – pardiset hvor alt var perfekt? Det er en teori som er verdt å nevne. 

Dr. Henry Morris kommer med den teorien om at slangen i den opprinnelige skapelsen var en vakker, stående dyr med muligheten til å snakke med menneskene. Han mener at en slik fortolkning ville i det minste gjøre disse versene lettere å forstå. Videre finnes det grunnlag for å si at mange ting ved både mennesker og dyr ble forandret etter syndefallet, og etter Morris sin teori kan slangen ha blitt drastisk forandret på grunn av forbannelsen senere i kapittelet. Morris er imidlertid ikke dogmatisk på noen måte – særlig når det gjelder skriftsteder som er vanskelige å forstå. Vi kan ha flere teorier, så kan vi velge hvilken teori vi personlig tror er den riktige. En bokstavelig fortolkning av Bibelen gjør imidlertid at flere allegoriske teorier må forkastes. Teorien om at dyrene før syndefallet kunne kommunisere direkte med menneskene er ikke umulig – dersom Gud ønsket dette, kunne Han absolutt ha skapt det. Det er mulig – ikke sikkert – at Gud kunne ha tatt vekk en slik kommunikasjonsmåte etter syndefallet.

Samme hva en tror om dyrenes evner til å kommunisere med mennesker, eller om slangen hadde bein som senere ble tatt vekk, eller om slangen stod oppreist i Edens hage – så er det helt på det rene at det er bibelsk grunnlag for å si at slangen her er Lucifer – Satan. Djevelen kom for å friste menneskene, og første trinn i å lede menneskene bort fra Gud, er ved å stille spørsmål om Guds hellige Ord. “Har Gud virkelig sagt…?” Ja, Gud har virkelig sagt det Han har sagt – i Sitt Ord – og vi er lure dersom vi lytter til Herren og følger det som Hand Ord sier.


 

Advertisement
%d bloggers like this: