Dag 6: Da Jesus mettet 5000

Jesus snakket ikke bare om å sørge for menneskene, men Han gjorde det også. Ved å mette over 5000 mennesker (der var 5000 menn pluss kvinner og barn tilstede), så viste Han sin kraft og sin omtanke for andre. Hvorfor er Jesu makt og nåde begge betydningsfulle i lys av dine behov?

Da det var blitt sent på dagen, kom disiplene til ham og sa: «Stedet er øde, og det er langt på dag. Send folket fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» De sa: «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre denarer, så de kan få spise?» «Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» Da sa han at de skulle la alle sette seg ned i grupper i det grønne gresset. Og de slo seg ned i flokker – noen på hundre og noen på femti. Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og bad takkebønnen, brøt brødene i stykker og gav til disiplene, for at de skulle dele dem ut. Han delte også ut av de to fiskene, slik at alle fikk. Og alle spiste og ble mette.  Etterpå samlet de opp det som var igjen av brødene og fiskene, tolv fulle kurver. Det var fem tusen mann som hadde spist.

Markus 6:35-44

Se Guds godhet

Etter ditt neste måltid, be for dem som strever med å ha nok å spise. Be Gud om å vise nåde kraft overfor dem. (Kanskje Han kan bruke deg til å få svar på denne bønnen!)


 

Advertisement
%d bloggers like this: