9. Enkens millioner

Emne: Den troendes tjeneste

“1 Jesus så opp og la merke til hvordan de rike la sine gaver i tempelkisten.  2 Da fikk han se en fattig enke legge to småmynter i den,  3 og han sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre.  4 For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av.»

Lukas 21:1-4

Noen har regnet ut at dersom enkens to småmynter hadde blitt satt inn i en bank med 4% rente , forsterket semiårlig, så ville de i dag ha vokset seg til 4,8 milliarder trillioner US dollar. For et potensial der er i slike små investeringer når de får vokse over lang tid!

Enda viktigere er det at enkens investering på to småmynter fortsetter å reprodusere seg selv helt opp til i dag. Bare evigheten vil vise hvor mange av Guds barn har blitt utfordret av offergaven til denne kvinnen, og har våget å følge hennes eksempel.

Med noen har det vært ett vanskelig engasjement til en større og bedre forvaltning av pengene deres. Med andre kan det ha vært å gi av seg selv og deres talenter i tjeneste for Kristus og Hans kongerike. Hvordan kan vi begynne å beregne den evige verdien av alt det gode som slik selvoppgivende tjeneste har produsert gjennom århundrene? Akkurat som enken ka den mest fattige og minst talentfulle kristne investere i evigheten når det de gir er ett offer, hengivenhet og kjærlighet for Kristus.

La oss ikke undervurdere potensialet våre små gaver kan utrette for Kristi sak. Bare i evigheten vil denne verdens sanne millionærer bli åpenbart. Vi vi være blant dem?

Om du ikke kan gi en million, Kan du gi enkens småmynt, Og det minste du gjør for Jesus Vil bli dyrebart i Hans åsyn.

Motivet til giveren er viktigere en størrelsen på gaven.

Spørsmål:

a. Hvorfor tror du at folk gir penger i offerposen? Hva tror du pengene blir brukt til?

b. Hvorfor sa Jesus at enken som hadde gitt mer enn alle de andre når hun faktisk bare hadde gitt to små koppermynter?

c. Nå som du har lært at enken ga selv om hun var fattig, hvor mye ønsker du å gi regelmessig for Herrens arbeid?


 

Advertisement
%d bloggers like this: