28 juli: Beskuelse av frelsesverket

“Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.”

1 Peter 2:9

Frelsen kommer fra Herren. Det er poenget til Peters påminnelse: dere er en utvalgt slekt. Som Jesus selv bekreftet: “Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere” (Johannes 15:16).

Og for en frelse du har blitt utvalgt til! Du er nå del av et kongelig presteskap, en hellig og utvalgt nasjon, et bestemt folkeslag. De hellige i himmelen synger lovprisning til Lammet fordi Han har “gjort dem til et kongerike og til prester for vår Gud” (Johannes åpenbaring 5:10).

Men denne fantastiske gaven av frelse er ikke utelukkende menneske-sentrert. Den er ikke primært om oss i det hele tatt. Frelsen ble planlagt før skapelsen fant sted, utført på korset, og levert til deg av Den Hellige Ånd slik at du skulle komme med lovprisning til den Gud som frelste deg.

Gud frelste deg for ditt eget gode og for Sin egen ære. Han brakte deg ut av synden, og trakk deg til Seg selv, og frelste deg fra helvete slik at Hans kraft og nåde og rettferdighet og renhet kunne vises i frelsen din og i livet ditt.

Dette er da evangeliets store virke. Ikke et kunstig salgstriks, men en autentisk demonstrasjon av gleden som du har funnet i Jesus Kristus, slik at andre kan se og vite Ham gjennom deg.


 

Advertisement
%d bloggers like this: