23 oktober: Saras vitnesbyrd

“Da sa Sara: «Gud har fått meg til å le. Og alle som hører dette, kommer til å le med meg.» “

1 Mosebok 21:6

Sara hadde ikke noe enkelt liv. Mannen hennes, Abraham, reiste som en nomade og fulgte Guds ledelse helt til sin død. Derfor hadde hun ikke noe fast bosted, jordstykke, eller bygning som hun kunne gjøre til et hjem og kalle det sitt eget.

Enda vanskeligere var det at hun ikke hadde vært istand til å få barn sammen med mannen sin, Abraham. Etter årevis med venting og håp og bønn, så var de fremdeles et barnløst par. Til slutt, da hun og mannen hennes var blitt veldig gamle, så dukket Gud opp og lovet Abraham at Sara skulle føde ham en sønn.

På dette tidspunkt, og spesielt i denne alderen, var ideen så latterlig og utenkelig for Sara at hun lo i tvil av Guds løfte, da det endelig ble en realitet (1 Mosebok 18:9-15). Likevel forteller Hebreerne oss at hennes besluttede overbevisning ble en av tillit til Herren og Hans løfte:

I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet, var trofast” (Hebreerne 11:11).

Når Gud, i Sin egen tid, endelig velsigner henne til å unnfange, så er Saras vitnesbyrd ett søtt ett: “Gud har fått meg til å le“. Tvilens latter hadde blitt snudd til en latter av overflommende, uholdbar glede. Hun bestemmer at hun faktisk ønsker å fortelle andre om hennes store utfrielse slik at de kan glede seg sammen med henne.

Måtte Saras vitnesbyrd være en påminnelse for oss om at Guds trofastehet vil snu vår sorg til glede og opphøyelse av Gude nåde og godhet i Hans egen tid.


 

Advertisement
%d bloggers like this: