Jesus var en problemløser

“Vi som er sterke, må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv.  Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger opp.  For Kristus tenkte ikke på seg selv. Slik står det skrevet: På meg falt hånsordene fra dem som håner deg” (Romerne 15:1-3).

I. Alle har problemer (15:1-2)

Folk med suksess er rett og slett problemløsere.

II. Jesus var en problemløser (15:3)

Han løste problemet med synden

III. Jesus hadde noe som andre trengte

A. Han løste problemene deres

B. Du er ingen tilfeldighet (Jeremia 1:5)

C. Alt Gud lager er en løsning på et problem

Lukas 6:12-19 Jesus hadde noe som andre trengte

 1. Jesus forstod (6:17) Han var allvitende Gud
 2. Forhold gjør noe – De som legges til livene våre – De som trekkes fra livene våre – De som deler opp livene våre – De som gir vekst til livene våre

“Jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre” (Salomos ordspråk 27:17).

Han skal vokse, jeg skal avta” (Johannes 3:30).

Vårt forhold til andre forandrer oss. Jesus så etter folk med problemer. Se på oss og våre problemer.

Hva har du å tilby noen?

 • Vennskap
 • Sympati – empati
 • Praktisk hjelp
 • Råd

Hva liker du å gjøre?

 • Gå til kirke?
 • Sportsarrangementer?
 • Kulturelle aktiviteter?
 • Tekniske oppgave?
 • Prat & kaffe?

Hva ville du forsøke å gjøre dersom du visste at du kunne klare det?

 • Misjon/menighetsarbeid?
 • Sportslige aktiviteter?
 • Økonomisk framgang
 • Annet?

GUD KAN LØSE VÅRE PROBLEMER – KAN VI LØSE ANDRES PROBLEMER?


 

Advertisement
%d bloggers like this: