13 desember: Vær alles tjener

“og den som vil være først blant dere, skal være alles slave.”

Markus 10:44

Har du lyst til å gjøre en forskjell i Gud rike? Ønsker du å bli brukt på en mektig måte til Jesu Krisi ære? Har du ambisjoner for deg selv i Kristi legeme?

Ikke slå deg til ro med å ha en betydelig stilling eller for å være spesielt fremstående. Løft dine øyne opp enda høyere — gjør det til ditt mål å være den viktigste personen i Guds rike…. of start med å tjene alle du har rundt deg.

Jesus fortalte Hans ambisiøse, omstridte disipler ved flere anledninger om den eneste måten å være stor i Hans rike.  Den personen som ønsker å være stor må ta på seg den laveste, selvuttømmende, tjeneste-innstilte posisjonen i kirken. Han eller hun trenger å bli alles tjener.

Finnes det noen i menigheten din som du ville ringeakte deg til å tjene? Ser du deg fremdeles som hevet over bestemte individer på grunn av deres bakgrunn, sosiale status eller finansielle situasjon, utdannelsesnivå eller personlige hygiene? Da er du enda ikke den viktigste i Guds rike. Du har enda ikke reist deg høyt nok i Herrens tjeneste. Fordi du enda ikke er alles tjener.

Se etter muligheter for å reklamere for Jesu Kristi menighet. Søk etter de laveste og bli enda lavere ved å tjene dem. Der er ingen person som er for liten, for illeluktende, for stygg, for syk, eller for handikappet for at du kan tjene dem i Kristi rike, dersom du er åndelig ambisiøs nok.


 

Advertisement
%d bloggers like this: