19 november: Herliggjør Kristus

“ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.”

Efeserne 3:21

Kirkens mål er Guds ære. Selv om oppmerksomheten vår og innsatsen vår blir så lett distrahert mot byggeplaner, politisk spill eller personlige forhold, så kan ingen av disse erstatte et grunnlag eller motivasjon for kirken. Kirken eksisterer for å gi ære til Gud i verden.

Men vi kan ikke oppnå dette i vår egen styrke. Det er hvorfor Paulus ber om at denne herligheten vil komme gjennom Kristus Jesus. Dess mer vi er avhengige  av vår egen oppfinnsomhet, forretningsteft eller personlighet for at kirken skal ha suksess, dess mindre blir Gud herliggjort i kirke.

Enhver organisasjon kan blomstre ved hjelp av forsiktige forretningsmodeller eller markedsforskning. Men Kristi menighet dør uten Kristus. Gud blir bare herliggjort i menigheten når Kristus blir sett på som den eneste kilden til styrke og motivasjon og retning for kirken.

Takket våre Gud har Han ikke bare forlatt menigheten til intervensjonen og kraften  til noen enkeltpersoner eller jordisk organisasjon. Hans formål er at all ære skal gis Ham, gjennom Kristus Jesus, gjennom alle tider.

Men hva med deg? Er du en del av Guds plan for å herliggjøre seg selv? Dersom du ikke er aktivt involvert i en lokal menighet, så kan du ikke ha del i dette store formålet.


 

Advertisement
%d bloggers like this: