17 juni

Txt: Salme 19:13-15

VITALE TEGN

Åsmund skubbet opp døren merket med “Dr. David Børnes” – navnet på faren hans. Da han kom inn, smilte sykepleieren til ham. “Hei Åsmund,” sa hun. “Faren din er nesten ferdig for dagen. Han kommer om noen få minutter.”

Snart satt Åsmund og faren hans i bilen på vei hjemover. “Pappa, jeg hørte på radioen at statsministeren skulle ha sin årlige helsesjekk i dag,” sa Åsmund. “Når noen går for å få en helsesjekk, så føler de seg ofte friske, ikke sant? Så hvordan kan du finne ut om de er syke eller ikke?”

Far smilt. “Vanligvis er pasienten frisk dersom alle de vitale tegnene er gode,” sa han

“Vitale tegn?” spurte Åsmund. “Som hva da?”

“Å, ting som blodtrykk, hjerteslag og klare lunger,” sa far. “Jeg kan også sjekke pasientens høyde og vekt og kikke inn i øre, nese og hals. Jeg spør om han har noen plager i det hele tatt. Dersom jeg mistenker et problem, så bestiller jeg noen prøver.”

“Og hvorfor er det så viktig med en helsesjekk?” spurte Åsmund. “Fordi det kan være noe galt selv om du føler deg bra?”

Far nikket. “Dess tidligere en sykdom blir oppdaget og behandlet, dess bedre er sjansen for å bli frisk,” sa han. Da han kjørte inn i innkjørselen la han til “Der er en annen type helsesjekk som er enda viktigere – og det er en vi kan gi oss selv.”

“Kan vi?” spurte Åsmund. “Hva er det?”

“En åndelig helsesjekk,” svarte far. “Vi burde sjekke de ‘vitale tegnene’ i kristenlivet vårt. For eksempel burde vi ha en positiv innstilling til ting som har å gjøre med Gud og andre kristne.”

“Så… dersom vi er sinna på noen, så er det et dårlig tegn?” spurte Åsmund. “Eller dersom vi ikke ønsker å vitne eller gå til kirken?”

“Godt tenkt!” sa far. “De tegnene indikerer at vi trenger å reparere forholdene våre til andre og med Gud – så snart som mulig. Vi trenger å be Gud å vise oss de områdene i livene våre hvor synden har sneket seg inn.” Han smilte til Åsmund. “La oss begge ta en åndelig helsesjekk i dag.”

Hva med deg?

Når ga du deg selv en åndelig helsesjekk? Er du interessert i å lære mer om Gud og hva som gleder Ham? Snakker du med Ham – takker du Ham for velsignelsene dine og forteller Ham om problemene dine? Liker du å være med andre kristne? Er alt du gjør “akseptabelt” i Guds øyne, eller er der ting du skulle ønske Han ikke kunne se? Ta regelmessige “helsesjekker” på ditt åndelige liv. Be Gud om å vise deg dersom du trenger å forbedre din åndelige helse.

La oss løfte vårt hjerte og våre hender i himmelen!

Klagesangene 3:40

Dagens nøkkelord: GI DEG SELV EN ÅNDELIG HELSESJEKK

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: