Dag 28: Nå er tiden for å elske og tilgi

Du skal elske din neste som deg selv.”

Matteus 22:39

Når vi blir eldre trenger vi å se på de lyse sidene, ikke de kjedelige, på holdningen vår mot menneskene i livet vårt – og tilby dem det smilet, det beundrende ordet eller den verdsettelsen eller godheten de trenger. Kanskje dette haster mer og er viktigere enn vår egen tilregnelighet og glede enn det var da vi var yngre.

Vi trenger å opprettholde denne voksende skarpheten på forskjellige måter, spesielt når det gjelder å elske Gud og andre mennesker. Gjennom hele livet har Herrens første og nest største bud at vi skal elsk Ham med alt som er i oss, og elske vår neste som oss selv (se Matteus 22:37-39). Så vår ærligste og mest konstante bønn burde være at vi skulle elske lik som Han ønsker. Og vårt mest pressende behov er å kjenne Ham bedre og forvente å oppleve mer av Hans dype kjærlighet, kraft og forsyning. Uansett hvilken alder vi har, så er Han ivrig etter å hjelpe oss mens vi søker å avsløre Hans kjærlighet overfor andre.

Våre kjære bryr seg kanskje mye, men de er kanskje begrenset av tid og energi slik at de ikke er i stand til andre det som Gud har gitt dem i deres liv. Eller kanskje de mangler den sanne kjærligheten som gladelig gir og tjener. Hvor ofte burde vi ikke prise Gud for at Hans kjærlighet er grenseløs, og at Han er tilgjengelig for kjærkomment fellesskap når som helst, dag eller natt.

Så vi har en spesiell of utfordrende oppgave – å daglig bli mer som Jesus i Hans mest viktige kjennetrekk! La oss gjøre det til vårt mål å sende røttene våre dypere ned i Guds kjærlighet og elske andre slik som Han har elsket oss.

Det er en kjærlighet som burde lede oss til tilgivelse. Vi har alle hatt flere år i denne frafalne verden til å erfare kjærlighet og glede – men vi har også erfart smerte, urettferdighet og avvisning. Vi har kanskje noen få negative minner, eller kanskje vi har en sto samling av dem – minner som kan “spise oss opp”, fortære oss helt, dersom vi lar dem stige opp inni oss. La oss være modne!

La oss velge, gjennom Guds nåde, å tilgi.

Du kan finne det nyttig å liste opp alle de negative minnene og følelsene dine på en notatblokk – alt som får deg til å føle smerte eller sinne. Du vil kanskje finne smerte som du allerede har fortalt Gud om, og så har Han helbredet dem, og fridd deg fra de negative, indre følelsene dine. Eller kanskje du trenger en mer fullstendig helbreding fra Ham. Kanskje du aldri har kommet med disse negative følelsene og erfaringene villig til Gud. Istedenfor kan du ha fornektet dem eller dempet dem. Eller så kan du ha pleid dem. Jeg ber om at du vil oppdage hver eneste smerte og sinne respons som Gud ennå ikke har helbredet. Han fordømmer deg ikke på noen måte for disse responsene. Istedenfor lengter Han etter å sette deg fri til større vekst og glede.

Så bring hvert et minne til Herren, og velg å tilgi den eller de som er involvert, og be Ham om å helbrede hjertet ditt når du legger det minnet inn i Hans hånd. Be Ham om å ta seg av behovene til den personen som er involvert.

Derom de negative følelsene kommer tilbake, så legg dem på ny i Guds hånd og bekreft på nytt valget ditt om å tilgi. Og takk Ham for alle de gangene Han har tilgitt deg.

Jeg takker Herren for at jeg er en ny skapning i Kristus (2 Korinterbrev 5:17). Jeg takker Ham for at Hans rike nåde overfor meg er ny hver morgen (Klagesangene 3:22-23). Måtte Herren lære meg mer og mer om hvordan å gi ut denne nåden til mennesker rundt meg.

Advertisement
%d bloggers like this: