Mars

Selv om Venus har blitt kalt jordens søster på grunn av at de er omtrent like store, så er det Mars som likner mest på jorden på overflaten. Mars er en solid, steinet verden som er litt over halvparten så stor som jorden i diameter. Den fremstår som en levende, rød stjerne på nattehimmelen vår, noe som har gitt den kallenavnet “Den Røde Planeten”. Dette er ingen illusjon. Overflaten på Mars er sammensatt av oksydiserte sammensetninger av jern – hovedsaklig rust. Denne fantastiske planeten har egenskaper som både utfordrer verdslige ideerog bekrefter bibelsk skapelse. Likhetene med jorden gjør det er fristende mål for entusiaster av rom kolonisering; men den sterke forskjellene mellom de to planetene skulle bidra til å dempe denne entusiasmen.

En dag på Mars sin overflate

Geografisk har Mars egenskaper som er forbausende like jordens.  Med fjell, daler, dype kløfter, vulkaner og is poler, og Mars har til og med vær som likner hva vi har på jorden, dette inkluderer årstider, skyer,tåke, vind, støvstormer, tornadoer, og av og til litt frost.  Selv om vann ikke finnes i væskeform, så har vitenskapsmennene funnet betraktelige mengder med vann-is nær polene samt vanndamp i Mars sin atmosfære. Til og med aksens vipping og rotasjonstid på Mars er veldig lik den på jorden.

Mars bruker 24 timer og 37 minutter på å rotere på aksen sin – nesten identisk til jorden. Fremtidige besøkende til planeten vil kanskje finne denne litt lengre dagen fornøyelig. De kunne sove en halv time lengre sammenliknet med vennene sine på jorden, og det ville aldri “ta dem igjen”. Solen ville se litt mindre ut enn den gjør på jorden, og ville bare skinne med halve styrken siden Mars går i bane lengre vekke fra solen. Som et resultat av denne lengre banen tilsvarer et år på Mars 1,9 år på jorden.

Med en tynn atmosfære av hovedsaklig karbondioksyd ser det ikke ut som om Mars har en atmosfære som mennesker kan puste i. For å kunne overleve må fremtidige astronauter ha på seg romdrakter med innebygde oksygen masker når de går på Mars sin overflate. Romdraktene måtte også sørge for et atmosfæretrykk og temperatur som er nødvendig for menneskelig liv. Fordi gravitasjonen er bare 38% av det den er på jorden, så ville det ta litt øvelse før en kan gå på Mars. Til sammenlikning hadde astronautene på månen en tyngdekraft på bare 17% av det som er normalt på jorden.

Om dagen ville besøkende på Mars oppleve en lys himmel, men ikke så lys som på jorden. Fargen på Mars sin himmel er interessant, kompleks, og ofte blå av de samme grunnene at vi har en blå himmel på jorden. Molekylene i atmosfæren sprer kortere bølgelengder (blå) enn de lengre bølgelengdene (rød). Men Mars sin himmel har en dypere, mørkere blåfarge – delvis på grunn av at der er mindre sollys enn på jorden, og også fordi atmosfæren er mindre. Når vinden blåser opp fint støv fra planetens røde overflate, så kan Mars sin himmel også se oransje ut.

Mars sine sesonger

På grunn av at Mars har en liknende akse vipping som jorden på 25,2 grader, så har Mars også fire årstider. Folk som står på planetens overflate vil kunne observere sol høyt på himmelen om sommeren, lav sol på vinteren, og samme mengde sol som en ville kunne se på jorden i disse årstidene. Årstidene på jorden er et resultat av akse vippingen, ikke den forandrende avstanden fra solen forårsaket av jordens lett elliptiske bane. Dette stemmer også for Mars; men Mars sin bane er betydelig mer elliptisk enn jordens,noe som forårsaker avstanden fra solen til å forandre seg, noe som påvirker alvorlighetsgraden  av årstidene. Så selv om Mars er nærmere solen i sin nordlige hemisfære under vinteren, og lengre vekke under sin nordlige hemisfæres sommer, så er effektene forskjellige. Den lengre avstanden fra solen kompenserer delvis for den økte lengden og direkte vinkelen på sollyset som en opplever under somrene på den nordlige hemisfære. Og mens jordens elliptiske bane knapt påvirker de ekstreme årstidene, så forårsaker Mars sin elliptiske bane at årstidene er mindre ekstreme i dens egne sørlige hemisfære.

I tillegg har Mars is på polene som er synlige fra jorden i et lite teleskop. Disse polar isene vokser under vinteren i deres respektive hemisfærer, og krymper under sommeren – akkurat som pol isen på jorden. Men jordens polar iser er vann is, og Mars sine pol iser er for det meste vann is som ligger i lag under flere fot med frossen korbondiokskyd (tørris).

Mars sin topografi

Mars er flat – meget flat. Mesteparten av overflaten minner om ørkener vi har på jorden, med steiner så langt som øyet rekker, og veldig lite variasjon. Selv om der finnes bakker og til og med enorme fjell, så har de slakke bakker som gjør de mye mindre spektakulære enn fjelltoppene på jorden. For eksempel er Olympus Mons en massive utdødd vulkan, og er faktisk den største vulkanen vi har visst om noensinne – neste tre ganger så stor som Mount Everest. Likevel, selv om basen dens ville dekke statene Ohio, Indiana og Kentuckt, så får en svak stigning Olympus Mons til å se mye mindre imponerende enn de bratte bakkene på Mount Everest. Det eksisterer flere andre kjempestore vulkaner på Mars som får andre vulkaner på jorden til å likne på dverg vulkaner. De fleste astronomene tror at alle disse vulkanene er utdødd, og at Mars for tiden ikke har noen vesentlig geologisk aktivitet.

En av Mars sine mest spektakulære egenskaper er en dal  som kalles Valles Marineris. Den er lang nok til å nå fra den ene enden av USA til den andre, og er over 120 engelske mil vid og omtrent fire engelske mil dyp. Til sammenlikning er dette ti ganger lengre, sju ganger videre, og fire ganger dypere enn Grand Canyons. Valles Marineris er trodd å være en tektonisk sprekk –  et sted hvor overflaten har sprukket åpen.

Vitenskapmenn har vært fascinert over å finne ut at Mars sin overflate har tørrlagte elver og elvebredder. Selv om det er praktisk talt ikke noe vann på planeten i dag, så antyder bevisene at Mars har en gang hatt vann på overflaten. Slikt bevis er spesielt overraskende i lys av planetens tynne atmosfære. Vann kan bare eksistere i flytende form mellom bestemte temperaturer og under nok atmosfæretrykk, og atmosfæren på Mars er alt for tynn til å tillate vann i væskeform for en viss lenge av tid under hvilke som helst temperaturer. Dersom du smelter en isbit på Mars, så ville den ikke smelte til vann, men til vanndamp uten å bli til væske først. Frossen karbondioksyd oppfører seg på samme måte i jordens atmosfære.

Så, var atmosfæren annerledes på Mars i fortiden? Eller ble vannet sluppet løs under en katastrofe, før vannet kokte vekk nesten umiddelbart? Kunne et vulkansk utbruddøke atmosfæretrykket lokalt så høyt at vann i væskeform kunne eksistere i en kort tid? Dette er mysterier som forblir uløste. Det er bemerkelsesverdig at verdslige vitenskapsmenn er villig til å tro på en katastrofe med vann over hele planeten Mars – en planet som ikke kan ha vann i væskeform. Likevel nekter de for syndfloden i Noahs dage – på en planet som har 71% av overflaten dekket av vann.

Mars sine måner

Mars sine to måner er ganske små sammenliknet med jordens måner. Phobos er den største, og er bare 10 engelske mil i diameter. Siden Phobos har så liten masse, så er gravitasjonen dens minimal. Faktisk kunne du plukket opp en tennisball og kaste den i bane rundt Phobos. Og dersom du kastet presist nok, kunne du snu deg rundt og ta imot ballen selv. Deimos er den andre månen til Mars, og har en diameter på bare åtte engelske mil. De to månene er mer som to svære kampesteiner som går i bane rundt Mars. Ingen av dem har noen sfære. Dette er vanlig med små måner og asteroider siden graviasjonen deres er for liten til å overvinne de kjemiske bindingene som hindrer disse legemene fra å kollapse inn i en sfærisk form.

Phobos og Deimos har veldig sirkulære baner – begge svært nær Mars sin overflate. Phobos går i bane bare utrolige 3.700 engelske mil over overflaten – nærmere enn noen annen måne går til sin planet. Å stå på denne lille verdenen Phobos og se opp på den enorme Mars ville virkelig ha vært et fantastisk syn. Dens nærhet til Mars – kombinert med Mars sin gravitasjon – betyr at Phobos går veldig fort i banen sin. På bare 7 timer og 39 minutter kan denne lille månen fullføre en runde. Lengre vekke fra overflaten tar det Deimos  over 30 timer og fullføre en runde. Siden Phobos går raskere i banen sin enn Mars roterer, så ville en observatør på Mars sin overflate faktisk se Phobos Phobos stå opp i vest og Deimos stå opp i øst (selv om det vil være sakte), selv om begge månene går i samme retning!

Når tatt fra et verdslig synspunkt er opprinnelsen til disse månene forvirrende. Var de en gang asteroider som har blitt fanget av Mars sin gravitasjon, slik som mange astronomer tror? Dette er mulig, men involverer en usannsynlig handlingsrekke av hendelser. Videre kan man nevne at asteroider forventes å ha elliptiske baner, men Mars sine måner går i perfekte sirkler. Som med så mange av universets aspekter, så er det Skaperen sim flerfoldighet som virker å være den beste forklaringen til dette puslespillet. Mens den stiller flere utfordringer til naturlige prosesser, så er skapelsen av de unike månene i godt designet baner intet problem for en allmektig Gud.

Mars sin opposisjon

De ytre planetene (de utenfor jordens bane) sees best gjennom et teleskop når jorden passerer mellom dem og solen. Dette er fordi den ytre planetene er omtrent så nær jorden som den kan bli, den er fullt illuminert av solen, og den står høyt på himmelen når himmelen er mørk. Under en slik konfigurasjon sier man at den ytre planeten er i “opposisjon” fordi den er i opposisjon (motsatt stilling) til solen. Mesteparten av de ytre planetene ser fremdeles store og lyse ut når de ikke er i opposisjon, noe som skjer omtrent en gang per jord år. Mars er unntaket til begge disse generelle sannhetene.

Fordi den er så liten, så ser planeten bare lys ut i en måneds tid når den er i opposisjon (i et stort teleskop). Og uheldigvis, fordi dens bane tid er nesten dobbelt så lang som jordens, så skjer Mars sin opposisjon bare en gang hvert 2,1 pr. Så ikke gå glipp av det! Under opposisjonen kommer Mars veldig nær jorden, og det er derfor den ser så fin ut, synbar i teleskopet syv ganger større og 50 ganger lysere enn den gjør på bortsiden av solen. Til kontrast kan jeg nevne at Jupiter alltid ser like stor og klar ut enten den er i opposisjon eller ikke, fordi den er en stor planet og er litt nærmere jorden ved opposisjonen enn ved andre tider.

Ikke alle Mars sine opposisjoner er like. Siden banen til Mars er svært elliptisk, så bringer noen opposisjoner planeten mye nærmere jorden enn andre. Mars kan kan bli nesten dobbelt så stor under gunstige opposisjoner som i ugunstige. Faktisk kom Mars og jorden nærmere sammen på 27 august 2003 enn de noensinne har gjort . 34,6 millioner engelske mil – omtrent så nært som det er mulig å komme for disse to planetene. Dette førte til fantastiske syn av Mars i teleskopene.

I tillegg vil jeg navne at det er bare når Mars er nær opposisjon at månene Phobos og Deimos er synlige, under gode, mørke forhold med et teleskop i moderat størrelse. Til og med da kan det bli en utfordring. Problemet er ikke at månene er så svake – bakgårds teleskoper kan oppløse bilder av stjerner som er mye svakere – men det er fordi de er så nær Mars, som er 20.000 ganger lysere og dekker dem med skinnet sitt. Beste mten å se Phobos og Deimos er å flytte teleskopet slik at månene er innenfor synsfeltet og Mars er utenfor det.

Mars og jorden har mange likheter, men også mange ulikheter. Dette er enda ett av skaperevnen til den treenige Gud i Skriftene. Gud selv (Far, Sønn og Hellige Ånd) har mange forskjellige personlighetstrekk – forskjellige og likevel forenet. På samme måte er planetene, selv om de ikke er make, vitner om en Skaper som viser oppfinnsomhet og gir litt av seg selv i alt Han skaper. Sannelig vitner skapelsen om en allmektig Skaper med visdom og kjærlighet.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: