25. Lærdom fra en 18-hjuling

Emne: Å kjenne Gud

“7 Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.  8 Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er:  9 Synden er at de ikke tror på meg. 10 Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. 11 Dommen er at denne verdens fyrste er dømt.
12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.”

Johannes 16:7-15

En pastor snakket med en veteran trailersjåfør om livet hans på veien. De diskuterte motorveier, trailerstopp, motorer og trekkraft. Da sjåføren snakket om den svære traileren sin, refererte han flere ganger til styreaksler og drivaksler. Pastoren spurte om forskjellen. Sjåføren fortalte at fremakselen på en trailer er styreaksel. Drivaksel, plassert bak under styrehuset, overfører kraften som genereres av dieselmotoren. Det er drivakselen som gjør traileren i stand til å klatre bratte bakker, kjøre langsomt nedover farlige skråninger, og rase nedover motorveien for å få lasten fram i tide.

Diskusjonen med trailersjåføren ga pastoren en ny forståelse av 18-hjulingene, og det minnet ham på en åndelig sannhet. Akkurat som styreakselen og drivakselen er essensielle for en trailer, så er retning og kraft livsviktige for dem som følger etter Kristus mens de reiser gjennom livet. Den Hellige Ånd gir begge deler. Han ble sendt for å lede oss til all sannhet (Johannes 16:13) og å lære oss (1 Korinterbrev 2:10-16). Vi får styrke av Ånden til å vitne (Apostlenes gjerning 1:8), å be (Romerne 8:26), og å leve et liv fylt med håp (Romerne 15:13).

Neste gang en av de svære trailerne blåser forbi deg på motorveien, så tenk på lærdommen til 18-hjuleren. Stol på den Hellige Ånd for retning og styrke.

Ånden gir oss kraft til å leve Et liv som gleder Herren; Han guider oss også og gir oss Retning i Guds hellige Ord.

Kraften som driver oss kommer fra Ånden inni oss.

Spørsmål:

a. Hva er noe du allerede vet om den Hellige Ånd?

b. I følge vers 8 og 13-15, hva er den Hellige Ånds rolle overfor oss?

c. Hvordan kan du finne ut mer om den Hellige Ånd?


 

Advertisement
%d bloggers like this: